<Funkciju iestatījumi>

Norādiet funkciju iestatījumus kopēšanai, drukāšanai, faksa darbībām un citām darbībām.

<Kopējie>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>
Norādiet iestatījumus, kas ir kopīgi visām funkcijām, piemēram, iestatījumi papīra padevei, papīra izvadei, drukāšanai, skenēšanai un failu ģenerēšanai.

<Kopēt>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>
Norādiet kopēšanas funkcijas iestatījumus.

<Printer>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>
Norādiet printera funkciju iestatījumus.

<Sūtīt>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>
Norādiet nosūtīšanas funkcijas iestatījumus.

<Saņemt/pāradresēt>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>
Norādiet saņemšanas un pārsūtīšanas funkcijas iestatījumus.

<Saglabāt/piekļūt failiem>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>
Norādiet iestatījumus, kas tiek izmantoti, kad saglabājat skenētus oriģinālus vai izmantojat saglabātos failus.

<Drukāt>

 (Iestat./reģistr.)  <Funkciju iestatījumi>
Norādiet drukāšanas funkciju iestatījumus.
A13J-0H5