<MAC adrešu filtrs>

Norādiet MAC adrešu filtrēšanas iestatījumus.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Izejošais filtrs>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>  <Tīkls>  <Ugunsmūra iestatījumi>  <MAC adrešu filtrs>
Norādiet izejošo filtru. MAC adrešu norādīšana ugunsmūra iestatījumos
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Izejošais filtrs>
<Lietot filtru>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Noklusējuma politika>: <Atļaut>, <Noraidīt>
C
Settings/Registration Basic Information
<Reģistrēt> (līdz 100 Mac adresēm), <Rediģēt>, <Dzēst>
C
Settings/Registration Basic Information

<Ienākošais filtrs>

 (Iestat./reģistr.)  <Preferences>  <Tīkls>  <Ugunsmūra iestatījumi>  <MAC adrešu filtrs>
Norādiet ienākošo filtru. MAC adrešu norādīšana ugunsmūra iestatījumos
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Ienākošais filtrs>
<Lietot filtru>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Noklusējuma politika>: <Atļaut>, <Noraidīt>
C
Settings/Registration Basic Information
<Reģistrēt> (līdz 100 Mac adresēm), <Rediģēt>, <Dzēst>
C
Settings/Registration Basic Information
A13J-0FH