<DNS iestatījumi>

Norādiet domēna nosaukumu sistēmas (DNS) iestatījumus, lai pārvērstu resursdatora nosaukumus (domēna nosaukumus) uz IP adresēm.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<DNS servera adrešu iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.) <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <DNS iestatījumi>
Norādiet DNS servera adreses iestatījumus. DNS iestatījumu veikšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<IPv4>
<Primārais DNS serveris>
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundārais DNS serveris>
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Primārais DNS serveris>
C
Settings/Registration Basic Information
<Sekundārais DNS serveris>
C
Settings/Registration Basic Information

<DNS resursdatora nosauk./domēna nosauk. iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.) <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <DNS iestatījumi>
Norādiet iekārtas resursdatora un domēna nosaukumu. DNS iestatījumu veikšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<IPv4>
<Resursdatora nosaukums>: Canon****** (“******” attēlo pēdējos sešus MAC adreses ciparus.)
A
Settings/Registration Basic Information
<Domēna nosaukums>
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Lietot vienu resursdat. nos./dom.nos. kā IPv4>: <Iesl.>, <Izsl.>
A
Settings/Registration Basic Information
<Resursdatora nosaukums>: Canon****** (“******” attēlo pēdējos sešus MAC adreses ciparus.)
A
Settings/Registration Basic Information
<Domēna nosaukums>
A
Settings/Registration Basic Information

<DNS dinamiskās atjaunināšanas iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.) <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <DNS iestatījumi>
Izvēlieties, vai veikt automātisko atjaunināšanu, ja tādā vidē kā DHCP tiek veiktas izmaiņas resursdatora nosaukuma un IP adreses kartēšanā. DNS iestatījumu veikšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<IPv4>
<DNS dinamiskā atjaunināšana>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<DNS dinamiskā atjaunināšana>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Reģistr. adresi bez stāvokļa>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Reģistrēt manuālu adresi>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Reģistr. adresi ar stāvokli>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information

<mDNS iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.) <Preferences> <Tīkls> <TCP/IP iestatījumi> <DNS iestatījumi>
Norādiet iestatījumus DNS funkcijas izmantošanai sistēmā, kurā nav DNS servera. DNS iestatījumu veikšana
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<mDNS iestatījumi>
<Lietot IPv4 mDNS>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS nosaukums> (maks. 63 rakstzīmes)
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot IPv6 mDNS>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<Lietot vienu mDNS nosaukumu kā IPv4>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
<mDNS nosaukums> (maks. 63 rakstzīmes)
C
Settings/Registration Basic Information
A13J-0FA