Dokumentu saglabāšana atmiņas datu nesējā

Izpildiet šo procedūru, lai konvertētu skenētus dokumentus faila formātā, kādu atbalsta vairums datoru, saglabāšanai atmiņas nesējā. Šī ir ērta metode failu pārvietošanai uz tīklam nepieslēgtu datoru.
Dokumentus atmiņas nesējā nav iespējams saglabāt, ja tajā nav pietiekami daudz brīvas vietas.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Skenēt un saglabāt>. Ekrāns <Sākums>
Ja iespēja <Atlasīt opciju, kad tiek pievienota atmiņas ierīce> ir iestatīta kā <Iesl.>, ievietojot atmiņas nesēju, tiek parādīts īsceļš uz funkciju <Sken. un sagl. atmiņas ierīcē>. Nospiediet <Sken. un sagl. atmiņas ierīcē> un pārejiet pie 4. darbības. <Atlasīt opciju, kad tiek pievienota atmiņas ierīce>Atmiņas nesēja ievietošana
3
Nospiediet <Atmiņas ierīce>.
4
Atlasiet vajadzīgo atmiņas nesēju.
Informāciju par ekrānā redzamajiem vienumiem un to lietošanas pamācību skatiet sadaļā Strādāšana ar failiem un mapēm atmiņas nesējā.
5
Apskatiet saglabāšanas vietu un nospiediet <Skenēt>.
6
Norādiet nepieciešamos skenēšanas iestatījumus.
Informāciju par skenēšanas iestatījumiem skatiet sadaļā Skenēšanas saglabāšanai iestatīšanas ekrāns un darbības.
7
Nospiediet  (Sākt).
Oriģināli tiek skenēti un saglabāti kā faili.
Lai atceltu skenēšanu, nospiediet <Atcelt> vai  (Pārtraukt) <Jā>.
Ja parādās <Nospiediet taustiņu [Sākt], lai skenētu nāk. oriģinālu.>
Lai pārbaudītu saglabāšanas rezultātu, nospiediet  (Stat.pārraudz.) <Saglabāt>  <Darbu žurnāls>. Ja ir redzams paziņojums <Slikti>, fails nav sekmīgi saglabāts. Veiciet darbību vēlreiz.
A13J-096