Pagrindinių savybių ekrano tinkinimas

Parametrų mygtukus, rodomus pagrindinių funkcijų ekrane (kopijavimo, faksogramų siuntimo ir nuskaitymo užduotims), galite pakeisti kitais mygtukais punkte <Parinktys>. Pagrindinių funkcijų ekrane rasdami dažnai naudojamų parametrų mygtukus galėsite veiksmingiau pasinaudoti funkcijomis. Be to, jei prisijungiama naudojantis tapatybės patvirtinimo valdymu, galima rodyti skirtingą pagrindinių funkcijų ekraną, pritaikytą kiekvienam vartotojui.
Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
Fakso funkcijos pagrindinių savybių ekranas
Pagrindinių nuskaitymo funkcijų ekranas
 Mygtukai, kuriuos galima keisti
Pavyzdys: Pagrindinių kopijavimo funkcijų ekranas
1
Paspauskite <Kopija> ir tada . Ekranas <Pagrindinis>
2
Paspauskite <Parinkčių nuorodų įregistravimas>.
3
Pasirinkite keistiną mygtuką.
Čia rodomi mygtukai šiuo metu rodomi pagrindinių funkcijų ekrane. Mygtukai, pasirinkti atliekant šį veiksmą, nebus rodomi pagrindinių funkcijų ekrane.
4
Pasirinkite mygtuką, kurį norite rodyti pagrindinių funkcijų ekrane ir paspauskite <Gerai>.
Jei nenorite rodyti šio mygtuko, paspauskite <Nepriskirta>.
Kopijavimo funkcijai galite registruoti sukonfigūruotus parankinius parametrus kaip sparčiuosius klavišus iš <Iš anksto nustat. parankin. param.>.
5
Paspauskite <Gerai>.
Naujas mygtukas, pakeičiantis mygtuką, pasirinktą atliekant 3 veiksmą, kuris pasirinktas atliekant 4 veiksmą, rodomas pagrindinių funkcijų ekrane.
Parametrų elementų, rastų pagrindinių funkcijų ekrane, skaičius ir išdėstymas skirsis priklausomai nuo funkcijų.
Spartusis klavišas nerodomas, jei <Nepriskirta> nustatytas kaip spartusis klavišas.
Toliau pateikiami <Parinktys> registruojamų sparčiųjų klavišų skaičiaus apribojimai.
Kopija: 5
Faksas: 4
Nuskaitymas ir siuntimas: 2
Registravimas parankiniuose <Parankiniai parametrai>
Parankiniuose <Parankiniai parametrai> galite registruoti dažnai naudojamas kopijavimo procedūras, taip pat dažnai nurodomus nuskaitymo adresatus ir parametrus. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje Dažnai naudojamų parametrų derinių registravimas.
Numatytojo parametro keitimas pagrindinių funkcijų ekrane
Pakeitę parametrus kiekvienai funkcijai, galite registruoti esamus parametrus kaip parankinius pagrindinių funkcijų ekrane paspausdami ir <Numatytųjų parametrų keitimas>. Jei prie aparato prisijungiate naudodami tapatybės patvirtinimo valdymą (Prisijungimas prie aparato) prieš nustatydami šį parametrą, jis registruojamas kaip jūsų asmeninis parankinis parametras (Elementų, kuriuos galima pritaikyti, sąrašas).
A13F-049