Jutiklinio ekrano pritaikymas

Norėdami paprasčiau naudotis ekranu <Pagrindinis> ir kiekvienos funkcijos pagrindinių funkcijų ekranu, galite tinkinti ekraną pertvarkydami mygtukus ar sukurdami sparčiuosius mygtukus. Be to, dirbsite veiksmingiau, jei užregistruosite parametrus, kurie jau buvo nurodyti dažnai naudojamoms funkcijoms, mygtukams <Asmeninis> / <Bendrinamas> arba asmeninius parametrus, kad darbo aplinką galėtumėte tinkinti pagal savo poreikius.
Ekrano <Pagrindinis> tinkinimas
Galima keisti ekrane <Pagrindinis> rodomų mygtukų tvarką, dydį ir skaičių bei fono vaizdą. <Pagrindinio ekrano valdymo parametrai> leidžia jums sukonfigūruoti laiko planavimo juostos ekrano parametrus ir rodyti / slėpti funkcijų mygtukus.
Spartieji klavišai
Funkcijų sparčiuosius klavišus galima rodyti kiekvienos funkcijos ekrane. Registruoti dažnai naudojamas funkcijas yra patogu, nes galite neribotą laiką naudotis funkcijomis negrįždami į ekraną <Pagrindinis>.
Parankinių parametrų registravimas
Jei dažnai naudojate tą patį parametrų derinį spausdinimo, faksogramų siuntimo ir nuskaitymo užduotims atlikti, patogu užregistruoti tokius parametrus kaip <Parankiniai parametrai>.
Pagrindinių savybių ekrano tinkinimas
Jūs galite keisti parametrų mygtukus, kurie rodomi pagrindinių funkcijų ekranuose (kopijavimo, faksogramų siuntimo ir nuskaitymo užduotims). Taip pat galite nustatyti, kad būtų rodomas kitas pagrindinių funkcijų ekranas, pritaikytas kiekvienam prisijungusiam vartotojui.
Mygtukų <Asmeninis>/<Bendrinamas> kūrimas
Galima nesunkiai užregistruoti dažnai naudojamas funkcijas ir parametrų nustatymo procedūras ekrane <Pagrindinis>.
Rodomos kalbos pakeitimas
Galite pakeisti kalbą, rodomą jutikliniame ekrane ir klaviatūroje.
Parametrų / registravimo sparčiojo klavišo kūrimas
Galite sukurti bet kokio parametrų elemento spartųjį klavišą, kuris bus rodomas paspaudus  (Nust./Įreg.). Jei dažnai naudojate parametro elementą, kelias iki kurio yra itin ilgas, galite patogiai naudotis tokio elemento sparčiuoju klavišu, kad greitai perjungtumėte ekraną.
Kiekvieno vartotojo parametrai (asmeniniai parametrai)
Ekranus ir darbo aplinką galima keisti pagal vartotoją.
A13F-045