Ekrano <Pagrindinis> tinkinimas

Šiame skyriuje aprašyta, kuriuos iš rodomų elementų galima tinkinti ir valdyti, kai paspausta <Pagrindinis> ekrane.
Priklausomai nuo parametro, nustatyto <Leidimas tinkinti įprastai naudojamą pagrindinį ekraną>, ir prisijungusio vartotojo privilegijų, gali būti rodomas ekranas, kuriame galima pasirinkti <Tinkinti asmen. naudojimui> arba <Tinkinti įprast. naudojimui>, kai pasirinkta <Perkelti mygtukus>, <Mygtukų redagavimas>, <Pagrindinio ekrano išdėstymo parametrai> ar <Užsklandos parametrai>.
<Tinkinti asmen. naudojimui>: Pasirinkite norėdami tinkinti pagrindinį ekraną dabar prisijungusiam vartotojui. Numatytieji <Tinkinti asmen. naudojimui> parametrai atitinka <Tinkinti įprast. naudojimui> parametrus.
<Tinkinti įprast. naudojimui>: Pasirinkite norėdami tinkinti pagrindinį ekraną vartotojams, neturintiems asmeninio ekrano, pvz., neprisireg. vartotojams, svečiams ir t. t. <Tinkinti įprast. naudojimui> parametrai taikomi tol, kol autentifikuotas vartotojas sukonfigūruoja <Tinkinti asmen. naudojimui>.
Pakeitus parametrų <Tinkinti įprast. naudojimui> reikšmes, pakeitimai paveiks ir parametrus <Tinkinti asmen. naudojimui>, kol autentifikuotas vartotojas sukonfigūruos <Tinkinti asmen. naudojimui>.
Ekrano <Pagrindinis> parametrus galima importuoti / eksportuoti iš vieno aparato į kitą, kurie palaiko ekraną <Pagrindinis>. Parametro duomenų importavimas/eksportavimas
Ekrano <Pagrindinis> parametrai neimportuojami į aparatus, kurie palaiko ekraną <Spartusis meniu>, bet nepalaiko ekrano <Pagrindinis>.
Net jei kurie nors dalies <Pagrindinio ekrano valdymo parametrai asmeniniam naudojimui> parametrai eksportuojant yra išjungti, asmeniniai parametrai eksportuojami, jei jau sukonfigūruoti.

 <Perkelti mygtukus>

Galite perkelti funkcijų mygtukus ir asmeninius mygtukus / bendrai naudojamus mygtukus.

 <Mygtukų redagavimas>

Funkcijų mygtukams galima naudoti tik <Perkėlimas:>. Asmeniniams mygtukams / bendrai naudojamiems mygtukams galima naudoti
<Pervadinimas>, <Naikinti> ir <Perkėlimas>.

 <Pagrindinio ekrano išdėstymo parametrai>

Galite pasirinkti vieną iš šių elementų viename ekrane rodomų mygtukų dydžiui ir skaičiui pasirinkti.
<3 dideli mygtukai lape>
<4 vidutiniškai mažų mygtukų lape>
<6 dideli mygtukai lape>
<9 vidutiniai mygtukai lape>
<12 vidutiniškai mažų mygtukų lape>

 <Užsklandos parametrai>

Galite pakeisti fono vaizdą.

 <Pagrindinio ekrano valdymo parametrai>

Galima nustatyti toliau išvardytus parametrus. (raudonas ir paryškintas tekstas nurodo numatytąjį parametrą).
<Leidimas tinkinti įprastai naudojamą pagrindinį ekraną>: <Įjungt.>/<Išjungt.>
<Leidimas neįsiregistr. vartotojams naudoti laiko juostą>: <Įjungt.>/<Išjungt.>
<Leidimas visiems įsiregistravusiems vartotojams naudoti laiko juostą>: <Įjungt.>/<Išjungt.>
<Grįžimas į pagrindinį meniu atlikus užduotį>: <Įjungt.>/<Išjungt.>
<Funkcijos rodymo apribojimas>: Pasirinkite funkcijas ar papildomas programėles, kurios bus paslėptos ekrane <Pagrindinis>.
<Pagrindinio ekrano valdymo parametrai asmeniniam naudojimui>: Toliau nurodytus parametrus galite konfigūruoti.
<Leidimas registruoti/redaguoti asmeninius mygtukus>: <Įjungt.>/<Išjungt.>
<Leidimas naudoti perkėlimo mygtukus tinkinant asmeniniam naudojimui>: <Įjungt.>/<Išjungt.>
<Leidimas naudoti pagr. ekrano išdėstymo param. tinkinant asmeniniam naudojimui>: <Įjungt.>/<Išjungt.>
<Leidimas naudoti užsklandos parametrus tinkinant asmeniniam naudojimui>: <Įjungt.>/<Išjungt.>
Šiam parametrui valdyti reikalingos administratoriaus teisės.
<Leidimas tinkinti įprastai naudojamą pagrindinį ekraną>
Kai nustatyta Įjungt., paprasti vart. ir neprisijungę vart. gali registruoti įprastai naudojamus mygtuk. ir tinkinti bendrai naudojamą pagr. ekraną.
<Grįžimas į pagrindinį meniu atlikus užduotį>
Kai nustatyta Įjungt., bus pateiktas pagr. ekranas, kai bus atliktos užduot. naudojant bendrai naudojamus, asmeninius mygtukus arba laiko juostą.
Istorija nesaugoma laiko planavimo juostoje, jei vartotojas nėra prisijungęs, o parametro <Leidimas neįsiregistr. vartotojams naudoti laiko juostą> reikšmė yra <Išjungt.> arba jei vartotojas yra prisijungęs, o parametro <Leidimas visiems įsiregistravusiems vartotojams naudoti laiko juostą> reikšmė yra <Išjungt.>.
Kai <Asmeninių parametrų naudojimo įjungimas> išjungta, <Pagrindinio ekrano valdymo parametrai asmeniniam naudojimui> yra pilkos spalvos ir asmeninių parametrų naudoti negalima. <Asmeninių parametrų naudojimo įjungimas>
<Leidimas registruoti/redaguoti asmeninius mygtukus>
Išjunkite šią parinktį, kad asmeniniai mygtukai būtų paslėpti.
Jei perkėlus mygtukus į suasmenintą ekraną, parinktis <Leidimas naudoti perkėlimo mygtukus tinkinant asmeniniam naudojimui> išjungiama, kai parinktis <Leidimas naudoti perkėlimo mygtukus tinkinant asmeniniam naudojimui> įjungta, mygtukų asmeniniame ekrane perkelti negalima, bet jų padėtis išlaikoma.
<Leidimas naudoti pagr. ekrano išdėstymo param. tinkinant asmeniniam naudojimui>
Išjunkite šią parinktį, kad pritaikytumėte parametrus dalyje <Aparato parametrai>.
<Leidimas naudoti užsklandos parametrus tinkinant asmeniniam naudojimui>
Išjunkite šią parinktį, kad pritaikytumėte parametrus dalyje <Aparato parametrai>.

 <Funkcijų nuorodų mygtukų parametrai>

Funkcinius mygtukus galite registruoti kaip sparčiuosius klavišus. Pasirinkite registravimo adresatą ir funkciją, kurią norite registruoti.
Šiam parametrui valdyti reikalingos administratoriaus teisės.
Jei nesinaudojate sparčiaisiais klavišais, pasirinkite <Nepriskirta> iš sąrašo.
A13F-046