Fakso funkcijos pagrindinių savybių ekranas

Paspaudus <Faksas> (Ekranas <Pagrindinis>) parodomas pagrindinių fakso funkcijų ekranas.

Adresatas

Rodo adresato vardą, fakso numerį ir jūsų nurodytų adresatų skaičių.

<Detaliau>

Leidžia jums peržiūrėti išsamią informaciją apie adresatą, rodomą .

<Adres. naikin.>

Leidžia jums panaikinti adresatą, rodomą .

<Tonas>

Jei nurodydami adresatą paspausite šį mygtuką, bus įterpta raidė „T“ (tonas). Net jei naudojate pulsinį rinkimą, po raidės „T“ einantys skaičiai bus siunčiami naudojant toninį rinkimą. Paspauskite šį mygtuką, kai naudojate faksogramų informacijos paslaugas.

<Vieno paspaudim.>

Leidžia nurodyti faksogramos adresatą, užregistruotą vieno paspaudimo mygtukuose.

<Adresų knyga>

Leidžia nurodyti faksogramos adresatą, užregistruotą adresų knygoje.

<Užimta>

Paspauskite, kad išsiųstumėte faksogramą rankiniu būdu. Faksogramų siuntimas rankiniu būdu (rankinis siuntimas)

<Tiesioginis siuntimas>

Paspauskite, kad patikrintumėte ryšį su gavėjo fakso aparatu prieš skenuodami originalus. Ryšio su gavėju patikra prieš siuntimą (tiesioginis siuntimas)

<Parinktys>

Parodo visus funkcijų nustatymo mygtukus. Jūsų patogumui galite pasirinkti dažnai naudojamų funkcijų parametrų mygtukų rodymą.

Funkcijų parametrų mygtukai

Rodomi dažniausiai <Parinktys> naudojami mygtukai. Parametrų būsena rodoma mygtukuose. Taip pat galite paspausti , kad pakeistumėte rodomus mygtukus.
Jei norimos pasirinkti funkcijos mygtukas nerodomas, paspauskite <Parinktys> ir pasirinkite reikiamą mygtuką. Pagrindiniai faksogramų siuntimo veiksmai

Esama parametrų būsena ir parametrų mygtukai

Rodo parametro būseną, pavyzdžiui, raišką. Patvirtinkite parametrus, kad tinkamai nuskaitytumėte. Jei norite pakeisti parametrus, paspauskite pageidaujamą mygtuką. Pagrindiniai faksogramų siuntimo veiksmai

<Parankiniai parametrai>

Iš anksto užregistruokite dažnai naudojamus nuskaitymo parametrus čia, kad prireikus lengvai juos atkurtumėte. Dažnai naudojamų parametrų derinių registravimas

Paspauskite šią piktogramą, norėdami registruoti dabartinius parametrus, esančius <Parankiniai parametrai>, kurie taikomi , arba pakeisti mygtuką, rodomą .
Dažnai naudojamų parametrų derinių registravimas
Pagrindinių savybių ekrano tinkinimas

<Ankstesni parametrai>

Paspauskite, kad iškviestumėte anksčiau nurodytus parametrus. Anksčiau naudotų siuntimo parametrų atkūrimas (ankstesni parametrai)

<R>

Paspauskite, kai norite naudoti R mygtuką. Pagrindiniai faksogramų siuntimo veiksmai
Galite pasirinkti, ar slėpti adresų knygelę ir rinkimo vienu spustelėjimu mygtukus, norėdami riboti adresų knygelės naudojimą. <Adresų knygos naudojimo ribojimas>
Kai kurios funkcijos kartu neveikia. Mygtukai, kurių negalima pasirinkti, yra pilki.
Bendras nurodytų adresatų skaičius rodomas ekrano viršuje.
A13F-064