Su debesijos paslaugomis susietos funkcijos

Įrenginio ir vartotojo naudojimo duomenis galite peržiūrėti susieję juos su debesies paslauga, priklausomai nuo naudojamo aparato modelio.

uniFLOW Online Express

Debesyje sukurdami „nuomininkus“ ir užregistruodami vartotojų informaciją bei įrenginius galite toliau pateiktas funkcijas naudoti nekurdami serverio.
Jei norite instrukcijos, kaip sukurti ir pasiekti nuomininkus, kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.
Informacijos apie „uniFLOW Online Express“ rasite skyriuje „First Steps Guide“.

Saugią įrenginių naudojimo aplinką sukurianti autentifikavimo funkcija

Vartotojus ir įrenginius užregistravę „uniFLOW Online Express“, galite sukurti saugią ir suasmenintą spausdinimo aplinką, kuriai nereikalingas vietinis serveris. Tokioje aplinkoje, pavyzdžiui, galite padėti išvengti problemų, kai vartotojas paima spaudinius, kuriuos paliko kas nors kitas, arba galite pritaikyti įrenginio ekraną tik sau.
Toliau pateiktus veiksmus galima atlikti naudojant uniFLOW Online Express autentifikavimo funkciją:
Vartotojų informacijos, skirtos autentifikavimo funkcijai, valdymas
Tokios autentifikavimo informacijos, kaip ID kortelės ir PIN kodai valdymas
Autentifikavimo metodo ir sistemos perjungimas*
*Tik administratoriai

Apskaitos ir ataskaitų ruošimo funkcija, leidžianti peržiūrėti žurnalus ir išlaidas

Ši funkcija skaičiuoja tam pačiam nuomininkui „uniFLOW Online Express“ užregistruotų / prijungtų įrenginių naudojimą ir sukuria ataskaitą. Susiedama su „uniFLOW Online Express“ autentifikavimo funkcija, ši funkcija leidžia peržiūrėti kiekvieno vartotojo naudojimo žurnalą ir sukurti išlaidų lenteles kiekvienam nukopijuotam / nuskaitytam puslapiui, kad galėtumėte suskaičiuoti / peržiūrėti kiekvieno įrenginio išlaidas.

Paprasta nuskaitymo funkcija, kuri nuskaitytus duomenis siunčia į el. pašto adresą arba į debesį

Ši funmcija leidžia nuskaitytus duomenis siųsti į savo el. pašto adresą (Scan to Myself) arba tiesiogiai juos laikyti išorinėje debesies paslaugoje.
Pagrindinės savybės
Autentifikavimo funkcija
Vartotojų registravimo metodas
Susiejimas su „Office 365TM“ paskyra
Įkėlimas CSV formatu
Vartotojų registravimas el. paštu
Rankinis įvedimas
Vartotojų autentifikavimo sistema
„Microsoft Azure“ „Active Directory“
„Office 365TM“, integruota su „Active Directory“ federavimo paslauga
„Active Directory“ jūsų bendrovei
Susiejimas su išorinėmis SNS paslaugomis (vieningo prisijungimo)
Autentifikavimo metodas
PIN kodas
ID kortelė
ID kortelė + PIN kodas
Apskaitos ir ataskaitų kūrimo funkcija
Ataskaitų tipai
Kiekvieno vartotojo naudojimo žurnalas
Kiekvieno įrenginio naudojimo žurnalas
Visų vartotojų kopijavimo / spausdinimo / nuskaitymo / fakso žurnalai
Visų įrenginių kopijavimo / spausdinimo / nuskaitymo / fakso žurnalai (visų laikotarpių)
Visų įrenginių kopijavimo / spausdinimo / nuskaitymo / fakso žurnalai (nurodytam laikotarpiui)
Paprasto nuskaitymo funkcija
Siuntimo / įrašymo funkcija
Scan to Myself (siuntimas el. paštu), Scan to Google Drive
Failo formatas
TIFF, PDF
A13F-0EU