Nuotolinės vartotojo sąsajos paleidimas

Norėdami paleisti nuotolinę vartotojo sąsają, savo interneto naršyklėje įveskite aparato IP adresą. Prieš atlikdami šį veiksmą, patikrinkite aparatui sukonfigūruotą IP adresą. IP adreso nustatymas
Saugos sumetimais negalima prisijungti prie nuotolinio vartotojo sąsajos naudojant numatytąjį administratoriaus vartotojo slaptažodį (7654321). Prisijunkite prie nuotolinio vartotojo sąsajos pakeitę administratoriaus vartotojo slaptažodį valdymo skydelyje.
 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai> <Vartotojų valdymas> <Autentifikavimo valdymas> <Autentifikavimo vartotojo įregistravimas/redagavimas> pakeiskite „Administrator“ slaptažodį
Nepamirškite savo slaptažodžio. Jei pamiršote savo slaptažodį, kreipkitės į pardavimo ar techninės priežiūros atstovą.
Kai kaip tapatybės patvirtinimo įrenginiai nustatytas ir aparatas, ir „Active Directory“ (aktyvaus katalogo) serveris (Vartotojo prisijungimo metodų ir tapatybės patvirtinimo įrenginių konfigūravimas), „Active Directory“ (aktyvaus katalogo) serverio laiko parametras turi atitikti aparato laiko parametrą.
TLS šifravimo naudojimas ryšiui
Jei norite užkoduoti nuotolinio vartotojo sąsajos ryšį, sukonfigūruokite TLS raktą ir sertifikatą (TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas), nueikite į <Nuotol. vart. sąs. parametrai> parametrą (<Nuotol. vart. sąs. parametrai>) ir nustatykite <TLS naudojimas> į <Įjungt.>, išjunkite aparatą ir paleiskite jį iš naujo.
Prisijungimas prie nuotolinio vartotojo sąsajos naudojant numatytąjį administratoriaus vartotojo slaptažodį
Galite nustatyti ir taip, kad būtų galima prisijungti prie nuotolinio vartotojo sąsajos naudojant numatytąjį administratoriaus vartotojo slaptažodį. ( (Nust./Įreg.) <Valdymo parametrai> <Saugos parametrai> <Autentifikavimo/slaptažodžio parametrai> <Slaptažodžio parametrai> <Leidimas naudoti nuotol. prieigos numatyt. slaptažodį> <Įjungt.>)

Nuotolinės vartotojo sąsajos paleidimas

1
Paleiskite interneto naršyklę.
2
Į adreso lauką įveskite aparato IP adresą ir paspauskite kompiuterio klaviatūros klavišą [ENTER].
Adreso įvesties lauke įveskite „http://<aparato IP adresas>/“.
Naudojant IPv6 adresą, IP adreso dalį įtraukite į skliaustus ([ ]) (Pavyzdžiui: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Jei nuotolinio valdymo sąsaja nepasileidžia
Jei 3 šios procedūros veiksme neparodomas prisijungimo ekranas, išvalykite interneto naršyklės talpyklą ir iš naujo įveskite IP adresą.
Jei parodomas su sauga susijęs pranešimas
Saugos įspėjimo pranešimas gali būti rodomas, jei nuotolinio vartotojo sąsajos ryšis užšifruotas. Jei nėra problemų su sertifikatu arba TLS parametrais, galite toliau naudoti interneto naršyklę.
3
Prisijunkite prie „Remote UI“.
Įveskite užregistruoto vartotojo vardą ir slaptažodį srityje [User Name] ir [Password], pasirinkite prisijungimo paskirties vietą srityje [Login Destination], tada spustelėkite [Log In].
Jei rodomas pranešimas [Log In (Guest)], neregistruoti vartotojai gali spustelėti šį mygtuką ir prisijungti kaip įprasti vartotojai.
Naudojant kai kuriuos tapatybės patvirtinimo parametrus, nuotolinio vartotojo sąsaja gali praleisti prisijungimo ekraną ir tiesiogiai rodyti pagrindinį ekraną (portalo puslapį). Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
Jei įjungta dviejų dalių autentifikavimo funkcija
4
Patikrinkite, ar rodomas nuotolinio vartotojo sąsajos portalo puslapis. Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas
Valdydami aparatą naudojant nuotolinio vartotojo sąsają, nenaudokite interneto naršyklės mygtuko [Back]. Puslapis gali tinkamai nepasikeisti, jei naudosite mygtuką [Back].

Skirtojo laiko nustatymas prisijungus prie nuotolinės vartotojo sąsajos

Vartotojas būna automatiškai atjungiamas, jei per nurodytą laiko tarpą neatlieka jokių veiksmų po to, kai prisijungia prie nuotolinės vartotojo sąsajos. Galite nustatyti laikotarpį, po kurio vartotojas atjungiamas.
Paleiskite nuotolinę vartotojo sąsają [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings] [Timeout After Logging in to Remote UI] nustatykite skirtąjį laiką po prisijungimo [OK]

Priemonės „Remote UI“ (Nuotolinio vartotojo sąsaja) ekranas

Žemiau rodomas portalo puslapis rodomas, kai prisijungiate prie nuotolinio vartotojo sąsajos. Šiame skyriuje aprašyti portalo puslapyje rodomi elementai ir pagrindinės operacijos.
Kai kurie ekrano elementai ir funkcijos pasiekiami tik prisijungus su administratoriaus teisėmis.
Jei vienu metu keli vartotojai naudojasi nuotolinio vartotojo sąsaja arba aparato valdymo skydelis naudojamas tuo pačiu metu kaip nuotolinio vartotojo sąsaja, galioja paskutinė atlikta operacija.

Įrenginio informacija

Rodoma dabartinė aparato būsena ir informacija apie klaidas, eksploatacines medžiagas ir kt.

Displėjaus užrašų kalba

Galite perjungti kalbą, kuri rodoma nuotolinio vartotojo sąsajos ekrane.

[Log Out]

Išsiregistruoti iš nuotolinio vartotojo sąsajos ir grįžti į prisijungimo ekraną.

[E-Mail to System Manager]

Sukurti el. pašto pranešimą ir išsiųsti jį administratoriui. Administratoriaus el. pašto adresą galima nustatyti [Settings/Registration]  [User Management]  [System Manager/Contact Person Information Settings].

[Status Monitor/Cancel]

Galite patikrinti užduočių būseną arba jas atšaukti. Taip pat galite peržiūrėti išsamią informaciją apie dažų ir popieriaus likučius ir kt. Būsenos ir žurnalų tikrinimas

[Settings/Registration]

Galite pakeisti aparato parametrus. Galite parametrų informaciją išsaugoti kompiuteryje arba importuoti ją iš kompiuterio į aparatą. Parametro duomenų importavimas/eksportavimas
Daugumą aparato parametrų galite pakeisti naudodami valdymo skydelį arba nuotolinio vartotojo sąsają, tačiau kai kuriuos parametrus galima keisti tik naudojant vieną arba kitą.

[Basic Tools]

Galite atlikti tokias operacijas kaip dokumentų spausdinimas arba adresatų registravimas / redagavimas.
Saugomų failų valdymas
Tiesioginis failų spausdinimas jų neatidarius
Adresatų registravimas naudojant nuotolinio vartotojo sąsają

[Management Tools]

Galite tvarkyti elementus, tokius kaip „AddOn“ taikomosios programos ar vartotojo parametrų informacija (Vartotojo parametrų informacijos trynimas).

[Portal Display Settings]

Galite keisti, kokia tvarka [Basic Tools] ir [Management Tools] mygtukai rodomi portalo puslapyje.

Pranešimai / palaikymas

Rodomi administratoriaus pranešimai kartu su nuorodomis į aparato palaikymo informaciją. Administratoriaus pranešimų rodymas
Norėdami einamąjį puslapį atnaujinti su naujausia informacija, spustelėkite .
A13F-0CK