Aparatų sinchronizavimo perjungimas

Šiame skyriuje aprašyta procedūra, kaip perjungti aparatų sinchronizavimą po to, kai pradėtas pritaikytųjų parametrų sinchronizavimas.
Informacijos apie tai, kaip pakeisti serverio aparatą, rasite aparato su serverio funkcija naudojimo instrukcijoje.

Kliento aparato keitimas

Vadovaukitės šia procedūra, kad pakeistumėte kliento aparatą nauju aparatu.
Serverio aparatas (serveris / kliento aparatas)
Kliento aparatas
Kliento aparatas
1
Sustabdykite sinchronizavimą [Synchronize Custom Settings] naudodami to kliento aparato nuotolinio vartotojo sąsają. Sinchronizavimo nustatymo pradžia
Jei neįmanoma valdyti kliento aparato, ištrinkite pasirinktą kliento aparatą naudodami parinktis [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] serverio aparato (serverio / kliento aparato) nuotolinio vartotojo sąsajoje.
2
Sinchronizavimo konfigūravimas naujame kliento aparate. Sinchronizavimo nustatymo pradžia
Jei kliento aparate tinkamai nesustabdytas sinchronizavimas arba jei kliento aparatas neištrintas parametruose [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] naudojant serverio aparato (serverio /kliento aparato) nuotolinio vartotojo sąsają, tas kliento aparatas bus laikomas vis dar naudojamu.
A13F-0EL