<Popieriaus išvesties parametr.>

Nurodykite visoms funkcijoms bendrus popieriaus išvesties parametrus.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<Job Separator Between Jobs>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus išvesties parametr.>
Tai suteikia galimybę prieš pradedant kiekvieną užduotį įdėti nurodyto popieriaus, kai iš eilės spausdinamos kelios užduotys.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Užduočių atskyriklis tarp užduočių>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Keisti> (pasirinkite popieriaus šaltinį)
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Nust./Įreg.)  <Funkcijos parametrai>  <Bendrieji>  <Popieriaus išvesties parametr.>
Tai suteikia galimybę įdėti nurodyto popieriaus spausdinant kiekvieną kopijų rinkinį, kad jie būtų atskirti. Nustačius šią funkciją, popierius įdedamas tada, kai spausdinama naudojant <Rūšiavim. (p. eilės tvarka)>, <Pastūmim.> arba <Susegimas>.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Užduočių atskyriklis tarp kopijų>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopijos> (nuo 1 iki 10 ir iki 9999)
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Keisti> (pasirinkite popieriaus šaltinį)
Taip
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Jei naudojate grupavimo (tų pačių puslapių) režimą, negalite pridėti užduočių atskyrimo lapų tarp kopijų rinkinių.
A13F-0H8