<AddOn parametrai>

Nurodykite „AddOn“ parametrus.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<Sistemos informacijos spausdinimas>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Licencija/kita>  <AddOn parametrai>
„AddOn“ programų ir tam tikrų sistemos programų informaciją galite spausdinti kaip ataskaitą. Parametrų sąrašo spausdinimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Sistemos informacijos spausdinimas>
<Taip>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
-

<TLS naudojimas>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Licencija/kita>  <AddOn parametrai>
Prisijunkite prie aparato per žiniatinklio naršyklę ir pasirinkite, ar naudoti TLS ryšį, kai naudojama taikomoji programa „AddOn“.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<TLS naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
Prieš nustatydami šio parametro reikšmę <Įjungt.>, turėsite sukonfigūruoti raktą ir sertifikatą. TLS rakto ir sertifikato konfigūravimas
Šio parametro pakeitimai taip pat taikomi parametrui <Use TLS>, esančiam dalyje <Nuotol. vart. sąs. parametrai>.

<TLS sertif. patvirtin. naudojant AddOn taik. programą>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Licencija/kita>  <AddOn parametrai>
Pasirinkite, ar patvirtinti TLS serverio sertifikatus ir jų bendruosius pavadinimus (CN), kai „AddOn“ programoje naudojamas TLS ryšys.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<TLS sertif. patvirtin. naudojant AddOn taik. programą>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Kai pasirinkta <Įjungt.>:
<Patikrintinų elem. pridėjim.>: <CN>: Įjungt., Išjungt.
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<DNS kaupimo talpykloje naudojimas>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Licencija/kita>  <AddOn parametrai>
Pasirinkite, ar įrašyti į atmintį DNS informaciją, gautą po sėkmingų paieškų programa „AddOn“. Taip pat galite nustatyti galiojimo pabaigos datą, jei nusprendėte informaciją saugoti laikinai.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<DNS kaupimo talpykloje naudojimas>
<Įjungt. (neribotas naudojimas)>, <Įjungt. (periodo nurodymas)>, <Išjungt.>
Kai pasirinkta <Įjungt. (periodo nurodymas)>:
<Galiojimo laikotarpis>: Nuo 1 iki 60 ir iki 120 sek.
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Šio aparato tarpinio serverio parametrų naudojimas>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Licencija/kita>  <AddOn parametrai>
Pasirinkite, ar naudoti aparato tarpinio serverio parametrus „AddOn“ programose. Tarpinio serverio nustatymas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Šio aparato tarpinio serverio parametrų naudojimas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<X-FRAME-OPTIONS įtraukimas į HTTP antraštę>

 (Nust./Įreg.)  <Valdymo parametrai>  <Licencija/kita>  <AddOn parametrai>
Kai gaunamas HTTP serverio atsakas, prie antraštės pridedama X-FRAME-OPTIONS antraštė, kuri neleidžia kitų serverių sukurtam turiniui kartotis.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<X-FRAME-OPTIONS įtraukimas į HTTP antraštę>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
A13F-0K6