<Rodymo parametrai>

Nurodykite jutiklinio pulto ekrano parametrus.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<Numatytasis ekranas paleidus/atkūrus>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite nustatyti numatytąjį ekraną, rodomą paleidimo / atkūrimo metu.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Numatytasis ekranas paleidus/atkūrus>
<Pagrindinis>, <Kopija>, <Faksas>, <Skenavimas ir siuntimas>, <Skenavimas ir išsaugojimas>, <Saugomų failų pasiekimas>, <Fakso/I-fakso dėžutė>, <Nuotolinis skeneris>, <Adr./persiunt. parametrai>, <Spausdinti>, <Scan for Mobile>, <Mobiliųjų portalas>, <uniFLOW Online Setup>
Parametrų tvarka gali skirtis nuo tos, kuri rodoma faktiniame įrenginyje.
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Būklės kontrolės ekrano atidar.>: Įjungt., Išjungt.
Atsižvelgiant į autentifikavimo būdą, nurodytą asmeninio autentifikavimo valdymo sistemoje, prisijungimo ekranas gali būti parodomas prieš ekraną, nustatytą kaip <Numatytasis ekranas paleidus/atkūrus>.
Kai pasirenkama prisijungimo naudojant skyriaus ID paslauga ir naudojamos <Funkcijų ribojimas> sistemoje <Skyrių ID valdymas>, atsižvelgiant į parametrus, ekranas <Pagrindinis> arba skyriaus ID / PIN įvedimo prisijungimo ekranas gali būti parodomi prieš ekraną, nustatytą kaip <Numatytasis ekranas paleidus/atkūrus>.

<Numatytasis ekranas (Būklės kontrolė)>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite pakeisti ekraną, kuris parodomas paspaudus  (Būkl. kontrolė).
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Numatytasis ekranas (Būklės kontrolė)>
<Numat. būklės tipas>: <Kopija/atspaudas>, <Siuntimas>, <Priimti>, <Išsaugoti>, <Sąnaud.medž./kita>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Būklė/žurnalas>: <Užduoties būklė>, <Užduoties žurnalas>
<Detaliau> (<Kopija/atspaudas>, <Užduoties būklė>): <Spausdinti>, <Kopija>
<Detaliau> (<Siuntimas>, <Užduoties būklė>): <Siuntimas>, <Faksas>
<Detaliau> (<Priimti>, <Užduoties būklė>): <Faksas>, <Persiųsti>
<Detaliau> (<Kopija/atspaudas>, <Užduoties žurnalas>): <Kopija>, <Spausdintuvas>, <Vietinis spausdinimas>, <Priimtos užd. spausd.>, <Spausdinim. atask.>
<Detaliau> (<Siuntimas>, <Užduoties žurnalas>): <Siuntimas>, <Faksas>
<Detaliau> (<Priimti>, <Užduoties žurnalas>): <Priimti>, <Faksas>

<Fakso funkcijos rodymas>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite nustatyti aparatą, kad jis rodytų fakso funkciją ekrane <Pagrindinis>. Jei nustatote rodyti fakso funkciją, taip pat galite pasirinkti, ar norite rodyti funkciją <Faksas> ekrane <Skenavimas ir siuntimas>. Tai leis jums siųsti adresatams faksogramas, el. laiškus ir internetines faksogramas tuo pačiu metu.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Fakso funkcijos rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Fakso įgalinimas skenavimo ir siuntimo funkcijoje>: <Įjungt.>, <Išjungt.>

<Išsaugojimo vietos rodymo parametrai>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite pakeisti adresatus, kurie rodomi paspaudus <Skenavimas ir išsaugojimas> arba <Saugomų failų pasiekimas>.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Išsaugojimo vietos rodymo parametrai>
<Tinklas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Atmint. laikmena>: <Įjungt.>, <Išjungt.>

<Kalbos/klaviatūros perjungimas>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite pasirinkti jutiklinio pulto ekrane rodomą kalbą / klaviatūrą.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Kalbos/klaviatūros perjungimas>
<Kalba>, <Klaviatūros išdst.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Kai kurie pranešimai gali būti rodomi netinkamai pasirinkta kalba. Tokiu atveju paleiskite aparatą iš naujo. Kai kurie pranešimai gali nepakisti net ir paleidus aparatą iš naujo.
Jei asmeninio autentifikavimo valdymo sistemoje nustatytos serverio autentifikavimo + vietinio įrenginio autentifikavimo funkcijos ir šiame aparate nustatyta kalba skiriasi nuo priemonėje „Active Directory“ nustatytos kalbos, tuomet gavėjui siunčiamuose el. pašto pranešimuose nebus rodomas visas siuntėjo vardas.

<Kalbos/klaviatūros perjungimo mygtuko rodymas>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite nustatyti, kad būtų rodomas mygtukas, leidžiantis perjungti kalbą ir klaviatūros išdėstymą. Šis mygtukas rodomas jutiklinio pulto ekrano apatinėje eilutėje.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Kalbos/klaviatūros perjungimo mygtuko rodymas>*1
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Nurodo elementus su numatytuoju parametru, kuris gali skirtis, atsižvelgiant į regioną.

<Klaviatūros lygio užfiksavimo funkcijos naud.>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Klaviatūros ekrane paspaudus <Pastūm.>, galima įvesti didžiąją raidę. Galima nurodyti antrojo lygio klavišo užrakto parametrus, kai nepertraukiamai vedamos didžiosios raidės arba vedamas tekstas, prasidedantis didžiąja raide.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Klaviatūros lygio užfiksavimo funkcijos naud.>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Registruotieji klaviatūros ženklai>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite užregistruoti eilutes, dažnai naudojamas klaviatūra vedant el. pašto / internetinių faksogramų adresatus.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Registruotieji klaviatūros ženklai>
<Įregistrav./redagavimas>, <Naikinti>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Popieriaus likučio pranešimo rodymas>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite nustatyti, kad būtų rodomas pranešimas, pranešantis, kad popieriaus šaltinyje liko mažai popieriaus.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Popieriaus likučio pranešimo rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Kopijų skaičius/užduoties trukmės būklė>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Kopijų skaičius ir numatomas dabartinės užduoties atlikimo laikas rodomi jutiklinio pulto ekrano apatinėje eilutėje.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Kopijų skaičius/užduoties trukmės būklė>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Apytikslio laiko, rodomo jutiklinio pulto ekrano apatinėje eilutėje, tikslumas gali skirtis priklausomai nuo aparato būsenos.
Kai laukimo trukmė yra mažiau nei viena minutė, apytikslis laikas nerodomas.

<Pranešimas nuvalyti originalų skenavimo sritį>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite nustatyti aparatą, kad būtų rodomas pranešimas, raginantis išvalyti skenavimo sritį, kai aparatas aptinka dėmių dokumentų tiektuvo skenavimo srityje.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Pranešimas nuvalyti originalų skenavimo sritį>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Popieriaus tipo pasirinkimo ekrano pirmumas>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite kaip prioritetą nustatyti paprastą (<Paprastas>) arba išsamų (<Detalūs>) parametrų ekraną, kai atidarote popieriaus tipo pasirinkimo ekraną.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Popieriaus tipo pasirinkimo ekrano pirmumas>
<Paprastas>, <Detalūs>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Numatytojo popieriaus tipų sąrašo rodinio keitimas>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Nurodykite rodomo sąrašo tipą, kad pasirinktumėte popieriaus rūšį ir sąrašo elementų rodymo tvarką.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Numatytojo popieriaus tipų sąrašo rodinio keitimas>
<Kategorija>: <Visi>, <Standart. tipas>, <Vartot.n. tipas>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Rūšiavimas>: <Įregistruota (did.)>, <Įregistruota (maž.)>, <Vardas (didėj.)>, <Vardas (mažėj.)>, <Svoris (didėj.)>, <Svoris (mažėj.)>

<Įvedimo mm/coliais perjungimas>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite nustatyti, ar įvairiuose skaitmenų įvedimo ekranuose įvedamos vertės bus išreikštos milimetrais ar coliais.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Įvedimo mm/coliais perjungimas>
<Milimetras>, <Colis>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Patvirtinti įdedant popierių į popieriaus stalčių>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite nustatyti, ar bus rodomas ekranas <Popieriaus parametrai>, kai į apartą bus įstumtas popieriaus stalčius.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Patvirtinti įdedant popierių į popieriaus stalčių>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Ekranas <Popieriaus parametrai> nerodomas šiais atvejais:
-Kai įdedama popieriaus, nes jis baigėsi atliekant užduotį
-Kai išimamas įstrigę popierius
-Kai rodomas užduoties vykdymo, atšaukimo arba patvirtinimo ekranas
-Kai popierius nustatytas dalyje  (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Rodymo parametrai>  <Popieriaus parametrai>

<Įsiregistravusio vartotojo vardo rodymas>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite pasirinkti, ar ekrane turi būti rodomas vartotojo vardas / rodymo pavadinimas.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Įsiregistravusio vartotojo vardo rodymas>
<Ekrano viršuje> (<Vart. vardas>, <Pavadinimo rodymas>), <Ekrano apačioje>, <Išjungt.>
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Jei nustatyta autentifikavimo naudojant skyriaus ID prisijungimo paslauga ir pasirinkta parametro <Skyrių ID valdymas> reikšmė <Įjungt.>, skyriaus ID rodomas, kai pasirinkta reikšmė <Ekrano apačioje>. Skyriaus ID nerodomas ekrano viršuje.
Jei nustatyta vartotojo autentifikavimo prisijungimo paslauga, <Vart. vardas> rodomas, kai pasirinkta reikšmė <Ekrano apačioje>.

<Dažų likučio klaidos pranešimo rodymas>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Rodo įspėjamąjį ekraną, kuriame galite identifikuoti, kurios spalvos miltelių liko nedaug, kai liko nedidelis dažomųjų miltelių kiekis. Šis pranešimas naudingas, nes leidžia iš anksto paruošti naują dažomųjų miltelių kasetę ir pan.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Dažų likučio klaidos pranešimo rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Taip
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Rodomas įspėjamasis ekranas, raginantis paruošti naują dažomųjų miltelių kasetę.
Paspaudus <Uždaryti> įspėjamajame ekrane ir jį uždarius, galima atlikti įprastas operacijas. Tačiau, įspėjamasis ekranas bus rodomas kaskart, kai išjungiamas aparato miego režimas arba kai įjungiamas maitinimas.
Jei jau paruošėte naują dažomųjų miltelių kasetę bei atlikote kitus reikiamus veiksmus ir pranešimas nebereikalingas, atlikite operaciją <Dažų likučio klaidos naikinimas>.
Būseną nurodantis pranešimas toliau rodomas ekrano apačioje, nepriklausomai nuo šio parametro.

<Dažų likučio klaidos naikinimas>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite pašalinti įspėjamąjį ekraną, kuris rodomas likus mažam dažomųjų miltelių kiekiui, jei nustatyta parametro <Dažų likučio klaidos pranešimo rodymas> reikšmė <Įjungt.>.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Dažų likučio klaidos naikinimas>
<Taip>, <Ne>
Taip
Taip
Ne
Ne
-
Įspėjamasis ekranas bus vėl parodytas, kai kitos spalvos dažomųjų miltelių kiekis bus nedidelis, jei nustatyta parametro <Dažų likučio klaidos pranešimo rodymas> reikšmė <Įjungt.>.

<IP adreso rodymo parametrai>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite nustatyti, ar turi būti rodomas IP adresas skaitiklio informacijos ekrane.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<IP adreso rodymo parametrai>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Šis parametras galioja tik tuo atveju, jeigu nustatyta parametro <IPv4 naudojimas> reikšmė <Įjungt.>.

<Scan for Mobile rodymas>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite nustatyti, ar turi būti įjungtas parametras <Scan for Mobile>, kurį įjungus nuskenuoti duomenys siunčiami į mobiliuosius įrenginius, tokius kaip išmanieji telefonai ar planšetiniai kompiuteriai.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Scan for Mobile rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Mobiliųjų portalo rodymas>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite nustatyti, ar turi būti rodomas parametras <Mobiliųjų portalas> ekrane <Pagrindinis>.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Mobiliųjų portalo rodymas>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<QR kodo rodymas mobiliųjų portale>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos> <Rodymo parametrai>
Galite nustatyti, ar turi būti rodomas QR kodas ekrane <Mobiliųjų portalas>. Naudojant QR kodą nebereikia įvesti aparato IPv4 adreso.
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<QR kodo rodymas mobiliųjų portale>
<Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
A13F-0F4