<Užkardos parametrai>

Nurodykite paketų filtravimo antrinėje linijoje parametrus (kad būtų galima komunikuoti tik su įrenginiais, turinčiais konkretų IP adresą).
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<IPv4 adreso filtras>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai> <Užkardos parametrai>
Nurodykite IPv4 adresų filtravimo antrinės linijos komunikacijoje parametrus.
<Siunčiamų filtras>
 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai> <Užkardos parametrai>  <IPv4 adreso filtras>
Nurodykite perdavimo filtrą antrinės linijos parametruose. Antrinės linijos užkardos konfigūravimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Siunčiamų filtras>
<Filtro naudojimas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytoji strategija>: <Leisti>, <Atmesti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas> (ne daugiau kaip 16 IPv4 adresų), <Det. inform./redagavimas>, <Naikinti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas>
<Vienas adresas>, <Adreso diapazonas> (<Pirmasis adresas>, <Paskutinis adresas>), <Prefikso adresas> (<Adresas>, <Prefikso ilgis>), <Prievado numeris> (<Nenurodyti>, <Nurodyti>)
<Nurodyti> (<Prievado numeris>): <Pridėjimas>, <Naikinti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Det. inform./redagavimas>
<Vienas adresas>, <Adreso diapazonas> (<Pirmasis adresas>, <Paskutinis adresas>), <Prefikso adresas> (<Adresas>, <Prefikso ilgis>), <Prievado numeris> (<Nenurodyti>, <Nurodyti>)
<Nurodyti> (<Prievado numeris>): <Pridėjimas>, <Naikinti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefikso ilgis> (nuo 1 iki 32)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Gaunamų filtras>
 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai> <Užkardos parametrai>  <IPv4 adreso filtras>
Nurodykite gavimo filtrą antrinės linijos parametruose. Antrinės linijos užkardos konfigūravimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Gaunamų filtras>
<Filtro naudojimas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Numatytoji strategija>: <Leisti>, <Atmesti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas> (ne daugiau kaip 16 IPv4 adresų), <Det. inform./redagavimas>, <Naikinti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Įregistravimas>
<Vienas adresas>, <Adreso diapazonas> (<Pirmasis adresas>, <Paskutinis adresas>), <Prefikso adresas> (<Adresas>, <Prefikso ilgis>), <Prievado numeris> (<Nenurodyti>, <Nurodyti>)
<Nurodyti> (<Prievado numeris>): <Pridėjimas>, <Naikinti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Det. inform./redagavimas>
<Vienas adresas>, <Adreso diapazonas> (<Pirmasis adresas>, <Paskutinis adresas>), <Prefikso adresas> (<Adresas>, <Prefikso ilgis>), <Prievado numeris> (<Nenurodyti>, <Nurodyti>)
<Nurodyti> (<Prievado numeris>): <Pridėjimas>, <Naikinti>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Prefikso ilgis> (nuo 1 iki 32)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
A13F-0FR