<Sistemos duomenų komunikacijos parametrai>

Nurodykite DNS ir tarpinio serverio, naudojamo konkrečiam sistemos duomenų perdavimui per antrinę liniją, parametrus.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<DNS serverio adreso parametrai>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai> <Sistemos duomenų komunikacijos parametrai>
Nurodykite antrinės linijos DNS serverio adreso parametrus. Antrinės linijos DNS nustatymas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<DNS serverio adreso parametrai>
<Pirminis DNS serveris>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Antrinis DNS serveris>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Tarp. serverio parametrai>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai> <Sistemos duomenų komunikacijos parametrai>
Nurodykite antrinės linijos tarpinio serverio parametrus. Tarpinio serverio nustatymas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Tarp. serverio parametrai>
<Tarp. serverio naudojimas>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Serverio adresas> (IP adresas arba FQDN)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Prievado numeris>: Nuo 1 iki 80 ir iki 65535
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Autentifikavimo nustatymas>
<Tarp. serv. autent. naudoj.>: <Įjungt.>, <Išjungt.>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Vart. vardas> (ne daugiau kaip 24 ženklai)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
<Slaptažodis> (ne daugiau kaip 24 ženklai)
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information

<Pasirinkti naudotiną liniją>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Šalutinės linijos parametrai> <Sistemos duomenų komunikacijos parametrai>
Pasirinkite liniją, kurią naudosite kaip antrinę liniją. Naudojamos linijos pasirinkimas
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Pasirinkti naudotiną liniją>
<Pagrindinė linija>, <Šalutinė linija>
Ne
Taip
Taip
C
Settings/Registration Basic Information
A13F-0FS