<Užkardos parametrai>

Nurodykite paketų filtravimo nustatymus, kurie leidžia komunikuoti tik su įrenginiais, turinčiais konkretų IP adresą ir MAC adresą.
Informacijos apie elementus („A“, „B“, „C“ ir „Ne“), esančius stulpelyje „Funkcija „Importuoti viską““, ieškokite skirsnyje Funkcija „Importuoti viską“.

<IPv4 adreso filtras>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Užkardos parametrai>
Nurodykite IPv4 adresų filtravimo parametrus.

<IPv6 adreso filtras>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Užkardos parametrai>
Nurodykite IPv6 adresų filtravimo parametrus.

<MAC adreso filtras>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Užkardos parametrai>
Nurodykite MAC adresų filtravimo parametrus.

<Blokuojamų IP adresų žurnalas>

 (Nust./Įreg.)  <Nuostatos>  <Tinklas>  <Užkardos parametrai>
Atidarykite blokavimo naudojant IP adresą žurnalą. IP adresų nustatymas užkardos parametruose
Elementas
Parametrų aprašas
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Galima nustatyti „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
Funkcija „Importuoti viską“
Elemento pavadinimas, kai eksportuojama naudojant „Remote UI“ (Nuotolinė naudotojo sąsaja)
<Blokuojamų IP adresų žurnalas>
<Data>, <Tipas>, <IP adresas>, <Prievado numeris>, <Rezultatas>, <Detaliau>
Ne
Taip
Taip
Ne
-
A13F-0FC