Spausdinimo rezultatų problemos

Atspausdintas vaizdas pasislinkęs arba kreivas.

Ar sulygiuoti popieriaus kreiptuvai?

Sulygiuokite popieriaus kreiptuvus su popieriaus šaltinyje įdėtu popieriumi.

Atsiranda dryžių / netolygus spausdinimas

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.
Galimas popierius
Popieriaus įdėjimas

Ar nuvalėte fiksavimo bloką?

Nuvalykite fiksavimo bloką.
<Valyti fiksavimo mazgo slėgio velenėlį>

Ar baigiasi likęs dažomųjų miltelių kiekis kasetėje?

Patikrinkite, kiek liko dažomųjų miltelių, ir pakeiskite dažomųjų miltelių kasetes, jei reikia.
Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas

Laikas pakeisti dažomųjų miltelių kasetę?

Medžiagos dažomųjų miltelių kasetėje gali būti sugedusios. Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.
Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas

Ar aparatu naudojatės aplinkoje, kurioje yra daug drėgmės?

Pakeiskite <Drėgnos aplinkos režimas> parametrus. Nustačius <Didelė drėgmė> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
Popieriaus tipo valdymo parametrai
Nustačius <Didelė drėgmė>, kai aparatas naudojamas aplinkoje, kurioje drėgmės lygis žemas, atspausdintas vaizdas arba tekstas gali būti susiliejęs.

Ar spalvų neatitikimo arba atspalvių korekcija buvo atlikta tinkamai?

Jei spalvų neatitikimas ar spalvų ruožai (linijos) itin ryškūs, atlikite kalibravimą.
Spalvų registravimo ir spalvų intensyvumo automatinis reguliavimas

Ar spalva tamsi tik atspausdinto vaizdo krašte?

Pakeiskite <Blankaus krašto naudojant papr. pop. koregavimas> parametrus. Nustačius <Įjungt.> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
<Atvaizdo kokybės reguliavimas>
Nustačius reikšmę <Įjungt.>, spausdinimo greitis sumažėja.

Matyti juodų ruožų.

Ar švari dokumentų tiektuvo nuskaitymo sritis?

Nuvalykite dokumentų tiektuvo skenavimo plotą.
Tiektuvo valymas

Matyti persišvietimų.

Ar nustatytas tinkamas fono tankis?

Jeigu atspausdinus persišviečia vaizdas, problemą gali išspręsti fono tankio koregavimas.
Pagrindiniai kopijavimo veiksmai
Pagrindiniai faksogramų siuntimo veiksmai
Tankio reguliavimas

Atvaizdai spausdinami ne ant tos popieriaus lapo pusės.

Ar tinkama įdėto popieriaus padėtis?

Patikrinkite, ar tinkama įdėto popieriaus padėtis ir reikiama pusė yra viršuje. Jeigu padėtis netinkama, įdėkite popierių iš naujo.
Popieriaus įdėjimas

Atvaizdai spausdinami ne ant reikiamo popieriaus formato.

Ar atitinka originalo ir įdėto popieriaus formatai?

Pakeiskite įdėtą popierių tokio formato popieriumi, ant kokio norite spausdinti.
Suderinkite [Išvesties formatas] spausdintuvo tvarkyklėje su popieriaus, ant kurio spausdinate, formatu.

Naudojant dvipusio spausdinimo funkciją, padėtis netinkama abiejose popieriaus lapo pusėse.

Ar tinkamai nustatyti dvipusio spausdinimo parametrai?

Norėdami patikrinti spausdinimo parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1
Programos spausdinimo parametrų ekrane pasirinkite originalo padėtį.
2
Tvarkyklės ekrane [Basic Settings] nustatykite tokią pačią [Orientation], kokią nustatėte atlikdami 1 veiksmą.
3
Spaudinio peržiūroje nustatykite [Page Layout] [Page Order] [1-sided/2-sided/Booklet Printing] [Binding Location].
[Page Order] rodoma, kai nustatyta [Page Layout] reikšmė [2 on 1] arba didesnė.

Ant spaudinių atsiranda dėmių

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.
Galimas popierius
Popieriaus įdėjimas

Ar spaudiniuose atsiranda dėmių, kai aparatą naudojate aplinkoje, kurioje yra mažai drėgmės?

Pakeiskite parametrą <Drėgnos aplinkos režimas>. Nustačius šį elementą į <Maža drėgmė 1> problema gali būti išspręsta.
Popieriaus tipo valdymo parametrai
Jei pasirinksite <Maža drėgmė 1> ir naudosite aparatą aplinkoje, kurioje drėgmės lygis aukštas, spausdinimo tankis gali būti mažesnis arba netolygus.

Ar spaudiniuose atsiranda dėmių dėl popieriaus tipo ar darbo aplinkos?

Pakeiskite parametrą <Blankaus krašto naudojant papr. pop. koregavimas>. Nustačius šį elementą į <Įjungt.> problema gali būti išspręsta.
<Atvaizdo kokybės reguliavimas>
Pasirinkus šio parametro reikšmę <Įjungt.>, sumažės spausdinimo trukmė.

Matosi užtiškusios dažomųjų miltelių dėmės

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.
Galimas popierius
Popieriaus įdėjimas

Naudojatės aparatu aplinkoje, kurioje drėgmės lygis žemas?

Pakeiskite <Drėgnos aplinkos režimas> parametrus. Nustačius <Maža drėgmė 2> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
Popieriaus tipo valdymo parametrai

Tuščiose vietose atsiranda povaizdžiai

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.
Galimas popierius
Popieriaus įdėjimas

Ar baigiasi likęs dažomųjų miltelių kiekis kasetėje?

Patikrinkite, kiek liko dažomųjų miltelių, ir pakeiskite dažomųjų miltelių kasetes, jei reikia.
Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas

Laikas pakeisti dažomųjų miltelių kasetę?

Medžiagos dažomųjų miltelių kasetėje gali būti sugedusios. Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.
Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas

Ar tinkama fiksavimo temperatūra?

Pakeiskite <Fiksavimo temperatūros reguliavimas> parametrus. Nustačius <Žem.> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
<Atvaizdo kokybės reguliavimas>

Spaudiniai neryškūs arba juose atsiranda ruožų

Ar baigiasi likęs dažomųjų miltelių kiekis kasetėje?

Patikrinkite, kiek liko dažomųjų miltelių, ir pakeiskite dažomųjų miltelių kasetes, jei reikia.
Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas

Laikas pakeisti dažomųjų miltelių kasetę?

Medžiagos dažomųjų miltelių kasetėje gali būti sugedusios. Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.
Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi. Be to, nurodykite teisingus popieriaus formato ir tipo parametrus.
Galimas popierius
Popieriaus įdėjimas
Popieriaus formato ir tipo nurodymas

Ar naudojate popierių su dideliu popieriaus dulkių kiekiu?

Pakeiskite <Pop.dulkių sukelto atv.def.maž.> parametrą. Nustačius <Įjungt.> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
Popieriaus tipo valdymo parametrai
Nustačius reikšmę <Įjungt.>, gali sumažėti spausdinimo greitis.

Matyti baltų dėmių

Ar naudojate drėgmės prisigėrusį popierių?

Pakeiskite tinkamu popieriumi.
Popieriaus įdėjimas

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.
Galimas popierius
Popieriaus įdėjimas

Ar baigiasi likęs dažomųjų miltelių kiekis kasetėje?

Patikrinkite, kiek liko dažomųjų miltelių, ir pakeiskite dažomųjų miltelių kasetes, jei reikia.
Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas

Laikas pakeisti dažomųjų miltelių kasetę?

Medžiagos dažomųjų miltelių kasetėje gali būti sugedusios. Pakeiskite dažomųjų miltelių kasetę.
Dažomųjų miltelių kasetės pakeitimas

Naudojatės aparatu aplinkoje, kurioje drėgmės lygis žemas?

Pakeiskite <Drėgnos aplinkos režimas> parametrus. Nustačius <Maža drėgmė 2> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
<Atvaizdo kokybės reguliavimas>

Ar atliekant dvipusį spausdinimą matyti baltų dėmių?

Pakeiskite <Vandens lašų rašto išvengimo režimas> parametrus. Nustačius <Įjungt.> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
<Atvaizdo kokybės reguliavimas>
Nustačius reikšmę <Įjungt.>, spausdinimo greitis sumažėja.

Matyti juodų dėmių

Ar nuvalėte fiksavimo bloką?

Nuvalykite fiksavimo bloką.
<Valyti fiksavimo mazgo slėgio velenėlį>

Ištepta kita popieriaus pusė

Ar įdėjote popieriaus, mažesnio nei spausdinimo duomenys?

Patikrinkite ir įsitikinkite, kad popieriaus dydis atitinka spausdinimo duomenų dydį.

Ar nuvalėte fiksavimo bloką?

Nuvalykite fiksavimo bloką.
<Valyti fiksavimo mazgo slėgio velenėlį>

Ar nuvalėte antrinį perdavimo velenėlį?

Pakeiskite <Automatiškai valyti antrinį perkėlimo velenėlį> parametrus. Nustačius <Įjungt.> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
<Atvaizdo kokybės reguliavimas>
Nustačius reikšmę <Įjungt.>, gali sumažėti spausdinimo greitis.

Užpildymo sritys nėra gerai atspausdintos

Užpildymo sritys nėra gerai atspausdintos

Pakeiskite <Atvaizdo su užpildymo sritimi papr. popieriuj reg. rež.> parametrus. Nustačius <Įjungt.> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
<Atvaizdo kokybės reguliavimas>
Pakeiskite reikšmę <Įjungt.> tik kai naudojate popierių su blizgiu paviršiumi. Gali kilti spausdinimo problema.

Naudojate (sunkų) popierių su blizgiu paviršiumi?

Pakeiskite <Atvaizdo su užpildymo sritimi sunk. popier. reg. režim.> parametrus. Nustačius <Įjungt.> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
<Atvaizdo kokybės reguliavimas>
Pakeiskite reikšmę <Įjungt.> tik kai naudojate sunkų popierių blizgiu paviršiumi. Gali kilti spausdinimo problema.

Atsiranda dėmių, panašių į vandens lašus ar ruožus

Ar popierius susitepa spausdinant ant abiejų pusių?

Pakeiskite <Vandens lašų rašto išvengimo režimas> parametrus. Nustačius <Įjungt.> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
<Atvaizdo kokybės reguliavimas>
Nustačius reikšmę <Įjungt.>, gali sumažėti spausdinimo greitis.

Nusilupa atspausdinto vaizdo dažomieji milteliai

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.
Galimas popierius
Popieriaus įdėjimas

Ar tinkama fiksavimo temperatūra?

Pakeiskite <Fiksavimo temperatūros reguliavimas> parametrus. Nustačius <Didelė 1> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
<Atvaizdo kokybės reguliavimas>
Jei nustačius reikšmę <Didelė 1> problema patenkinamai neišsprendžiama, nustatykite reikšmę <Didelė 2>. Tačiau sumažėja spausdinimo sparta.

Popierius sulankstytas

Ar popierius tinkamai įdėtas?

Jei popierius viršija kiekio ribos liniją ar kiekio ribos kreiptuvo žymą arba yra įdėtas įstrižai, jis gali glamžytis.
Popieriaus įdėjimas

Ar naudojate drėgmės prisigėrusį popierių?

Pakeiskite tinkamu popieriumi.
Popieriaus įdėjimas

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi.
Galimas popierius
Popieriaus įdėjimas

Ar popierius susilanksto kai spausdinate ant plono popieriaus?

Pakeiskite <Plono pop. banguotumo maž.> parametrą. Pasirinkus <Įjungt.> spausdinimo rezultatas gali pagerėti.
Popieriaus tipo valdymo parametrai
Jei pasirinksite <Įjungt.>, spaudiniai gali būti išblukę.

Ar raukšlių atsiranda spausdinant ant plono ar paprasto popieriaus didelės drėgmės aplinkoje?

Pakeiskite <Plono/papr. pop. raukšlių maž.> parametrus. Nustačius <Įjungt.> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
Nustačius reikšmę <Įjungt.>, spausdinimo greitis sumažėja.
Atsižvelgiant į aplinką, į popieriaus stalčių įdėtas popierius gali prisigerti drėgmės, todėl spausdinant gali atsirasti raukšlių. Tokiu atveju raukšlių galima išvengti sumažinus dedamo naujo popieriaus kiekį;

Raukšlių atsiranda spausdinant ant vokų?

Pakeiskite <Voko raukšlių mažinimas> parametrus. Nustačius <Įjungt.> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
Popieriaus tipo valdymo parametrai
Nustačius <Įjungt.>, atspausdintas vaizdas gali būti blankus.

Susiraitęs popierius

Ar naudojate drėgmės prisigėrusį popierių?

Pakeiskite tinkamu popieriumi.
Popieriaus įdėjimas
Kai esamas popieriaus tipo parametras yra <Paprastas 1>, pakeiskite jį į <Paprastas 2>.
Popieriaus formato ir tipo nurodymas

Ar ši problema iškyla spausdinant ant kai kurių tipų popieriaus, pavyzdžiui, paprasto ar plono popieriaus?

Nustatykite <1 režimas> reikšmę <Įjungt.> srityje <Rietimosi išvengimo režimas>.
<Atvaizdo kokybės reguliavimas>
Pasirinkus šio parametro reikšmę <Įjungt.>, spausdinimo kokybė gali pablogėti.
Jei nustačius parametro <1 režimas> reikšmę <Įjungt.> galų raitymasis nesumažėja, nustatykite parametro <2 režimas> reikšmę <Įjungt.>. Jei nustačius tiek <1 režimas>, tiek <2 režimas> reikšmę <Įjungt.> galų raitymasis nesumažėja, nustatykite <1 režimas> bei <2 režimas> reikšmę <Išjungt.> ir nustatykite <Popieriaus tiekimo metodo perjungimas> reikšmę <Spausd. pus. pirm.>.

Ar naudojate tinkamą popierių?

Patikrinkite naudojamą popierių ir pakeiskite tinkamu popieriumi. Be to, nurodykite teisingus popieriaus formato ir tipo parametrus.
Galimas popierius
Popieriaus įdėjimas
Popieriaus formato ir tipo nurodymas
Apverskite popierių (priekį į galą), kad pakeistumėte spausdinimo pusę, tada vėl įdėkite popierių.
Retais atvejais problema gali pablogėti, priklausomai nuo naudojamo popieriaus tipo. Tokiu atveju atverskite spausdinamą pusę atgal į pradinę.

Popierius netiekiamas / vienu metu tiekiami du ar daugiau lapų

Ar popierius tinkamai įdėtas?

Kruopščiai išskleiskite popieriaus krūvą, kad popierius nebūtų sukibęs.
Patikrinkite, ar popierius tinkamai įdėtas.
Popieriaus įdėjimas
Patikrinkite, ar įdėtas tinkamas popieriaus lapų kiekis ir naudojamas tinkamas popierius.
Galimas popierius
Popieriaus įdėjimas
Patikrinkite, ar kartu neįdėtas skirtingo formato ir tipo popierius.

Ar taip nutinka, kai popierius tiekiamas iš universaliojo dėklo?

Pakeiskite <Pop. perdav. univ. dėkl. reg.> parametrus. Nustačius <Įjungt.> gali pagerėti spausdinimo rezultatas.
Popieriaus tipo valdymo parametrai
Nustačius reikšmę <Įjungt.>, gali sumažėti spausdinimo greitis.
A13F-0L2