Funcions bàsiques amb el Windows

En funció de l'ordinador que utilitzeu, l'operació pot ser diferent.

Visualització de la carpeta d'impressores

Windows Server 2012 R2
Feu clic amb el botó dret a [Inicia]  seleccioneu [Control Panel]  [View devices and printers].
Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
[] seleccioneu [Sistema del Windows]  [Tauler de control] [Maquinari i so] [Dispositius i impressores].
Windows 11
Feu clic amb el botó dret a [] seleccioneu [Totes les aplicacions] [Eines del Windows] [Tauler de control] [Visualitza dispositius i impressores].

Visualització de les impressores compartides al servidor d'impressió

1
Obriu l'Explorador del Windows.
Windows Server 2012 R2
Feu clic amb el botó dret a [Inicia] seleccioneu [Explorador de fitxers].
Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022
Feu clic amb el botó dret a [] seleccioneu [File Explorer].
Windows 11
Feu clic amb el botó dret a []  seleccioneu [Explorador de fitxers].
2
Seleccioneu el servidor d'impressió a [Xarxa].
Per veure els ordinadors de la xarxa, és possible que hàgiu d'activar la detecció de xarxes o que hàgiu de buscar els ordinadors a la xarxa.
Apareixerà la impressora compartida.

Comprovació del port d'impressió LPR/RAW

1
Obriu la carpeta d'impressores. Visualització de la carpeta d'impressores
2
Feu clic amb el botó dret a la icona de la impressora de l'equip i feu clic a [Propietats de la impressora].
3
Comproveu les opcions del port.
Feu clic a la pestanya [Ports].
Assegureu-vos que hi ha el port correcte seleccionat per a la impressora.

Quan imprimiu des de Microsoft Store App

Windows Server 2012 R2
Feu que es mostrin els botons d'accés a la dreta de la pantalla  Toqueu o feu clic a [Dispositius]  [Imprimeix]  El controlador que utilitzeu  [Imprimeix].
Windows 10
Toqueu o feu clic a [Imprimeix] a l'aplicació  El controlador que utilitzeu  [Imprimeix].
Si feu impressions utilitzant aquest mètode, només hi ha disponible un nombre limitat d'opcions d'impressió.
Si es mostra el missatge [La impressora requereix la vostra atenció. Aneu a l'escriptori per ocupar-vos-en.], aneu a l'escriptori i seguiu les instruccions del quadre de diàleg. Aquest missatge apareix quan l'equip s'ha establert per mostrar el nom de l'usuari durant la impressió i instàncies similars.

Desament de la sol·licitud a Azure Active Directory

1
Inici de sessió a Azure Portal.
2
Feu clic a Azure Active Directory al menú de navegació.
3
Feu clic per desar una sol·licitud en el menú de navegació.
4
Feu clic per començar a desar una nova sol·licitud.
5
Introduïu el nom de l'aplicació.
Podeu introduir el nom que desitgeu. (Exemple: Canon "Nom de la impressora" Inici de sessió)
6
Seleccioneu el tipus de compte.
7
Feu clic per finalitzar el registre.
S'emet una ID de client per a la sol·licitud.
Copieu l'ID de client en un editor de text per a emmagatzemar-lo.
8
Emeteu un secret o deseu un certificat.
Emetre un secret
1
Feu clic per gestionar un certificat i un secret al menú de navegació.
2
Feu clic per gestionar un nou secret de client.
3
Al quadre de diàleg per afegir un secret de client, introduïu la descripció i el període de validesa del nou secret de client i feu clic on podeu completar l'addició del nou secret de client.
S'emeten un ID secret i un valor secret.
Copieu el valor secret en un editor de text per emmagatzemar-lo. L'ID secret no s'utilitza.
El valor secret del client no es tornarà a mostrar. Si no heu emmagatzemat el valor del secret de client, emeteu un nou secret de client.
Desament d'un certificat
Si voleu desar un certificat, és necessari exportar prèviament el certificat de l'equip. Especificació del domini d'Azure Active Directory
1
Feu clic per gestionar un certificat i un secret al menú de navegació.
2
Feu clic on podeu carregar un certificat.
3
Seleccioneu un fitxer de certificat i feu clic on podeu començar a afegir el certificat.
Una vegada finalitzada la càrrega, copieu el valor de l'empremta digital en un editor de text per emmagatzemar-lo.
9
Al menú de navegació, premeu per afegir permisos perquè una aplicació registrada accedeixi a API.
10
Feu clic per afegir permisos d'accés.
11
Seleccioneu Microsoft Graph de la llista de noms d'API a les quals podeu sol·licitar permisos d'accés.
12
Seleccioneu Permisos delegats entre els tipus de permisos d'accés i assigneu els següents permisos d'accés.
User.Read.All
Group.Read.All
GroupMember.Read.All
13
Seleccioneu Permisos d'aplicació entre els tipus de permisos d'accés i assigneu els següents permisos d'accés.
User.Read.All
Group.Read.All
GroupMember.Read.All
Els permisos d'accés s'utilitzen quan no es pot accedir a l'equip a causa d'un error d'autenticació multifactor. Els permisos d'accés no són necessaris depenent de les funcions o entorns utilitzats.
14
Feu clic per concedir el consentiment d'administrador i seleccioneu Sí.
El consentiment d'administrador s'assigna als permisos d'accés seleccionats en Permís delegat o Permisos d'aplicació.
A12X-0RC