Pantalla de funcions bàsiques de còpia

Premeu <Còpia> (La pantalla <Inici>) per veure la pantalla de funcions bàsiques de còpia.

Estat actual de l'opció

Mostra l'estat de l'opció, com l'escala de còpia, la mida de paper i el nombre de còpies. Assegureu-vos de confirmar les opcions per copiar correctament. Quan vulgueu canviar una opció, seleccioneu l'element de configuració desitjat. Funcions de còpia bàsiques

<Revisar opcions>

Podeu comprovar les opcions de la llista. També podeu fer canvis a les opcions. Funcions de còpia bàsiques

Premeu aquesta icona per desar les opcions actuals a <Opcions favorites> de  o canviar els botons que apareixen a .
Desament d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
Personalització de la pantalla de funcions bàsiques
Registre de botons personals/compartits

Botons de selecció de funcions

Mostra els botons d'<Opcions> que s'utilitzen amb més freqüència. L'estat de l'opció apareix als botons. També podeu prémer per canviar els botons que voleu que apareguin.
Si el botó per a la funció que voleu utilitzar no apareix, premeu <Opcions> i seleccioneu el botó que preferiu. Funcions de còpia bàsiques

<Opcions>

Mostra tots els botons d'opció de funció. Per a la vostra comoditat, a podeu visualitzar els botons d'opció de funció que useu més sovint.

<Interrompre>

Podeu interrompre els treballs de còpia en espera i fer la còpia d'immediat. Còpia immediata interrompent altres treballs
Algunes funcions no es poden utilitzar en combinació amb una altra. Els botons que no es poden seleccionar apareixen de color gris clar.
Depenent del nombre de còpies i de les opcions, apareixerà <Mostra de còpia> per verificar el resultat de còpia imprimint una còpia de mostra. Comprovació dels resultats de còpia
El nombre de pàgines restants es mostra si s'ha establert un límit de pàgines amb la gestió d'ID de departaments. Per obtenir informació sobre com es configura la gestió d'ID de departaments i els límits de pàgines, consulteu Configuració de les opcions de gestió de l'ID de departament.
A12X-053