Funcions de còpia bàsiques

En aquesta secció es descriuen les operacions bàsiques de còpia.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
Si <Autoclassificar> s'estableix en <On>, el mode Classificar s'estableix automàticament quan col·loqueu els originals a l'alimentador. <Autoclassificar>
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Introduïu el nombre de còpies fent servir les tecles numèriques de la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
En cas que sigui necessari, especifiqueu les opcions de còpia.
Selecció de còpia en color o còpia en blanc i negre
Ampliació o reducció de còpies
Selecció del paper de còpia
Còpia a doble cara
Ajust de la qualitat d'imatge de les còpies
Especificació de l'orientació de l'original
Confirmació de les opcions abans de la còpia
5
Premeu  (Inici).
Comença el procés de còpia.
Per cancel·lar la còpia, premeu <Cancel·lar> o  (Aturar). Cancel·lar còpia
Quan es mostra <Premeu la tecla [Inici] per llegir el següent original.>
Reserva d'una còpia
La lectura es pot efectuar prèviament encara que l'equip estigui preparant una impressió o imprimint. Aquesta funció s'anomena "Còpia reservada". Per exemple, per portar a terme una còpia reservada mentre es mostra la pantalla d'impressió o d'espera, premeu <Tancar>, especifiqueu les opcions de còpia de la manera habitual i premeu  (Inici).
Podeu especificar un màxim de 50 treballs per reservar, inclòs el treball actual. Aquí no s'inclouen els treballs de còpies interromputs.
A12X-054