Especificació de la mida i el tipus de paper del calaix de paper

1
Carregueu el paper al calaix. Mètode de càrrega de paper bàsic
Si <Confirmar quan es carregui paper al calaix de paper> està establert en <On>, es mostra la pantalla <Opcions de paper> quan s'insereix el calaix de paper a l'equip. <Confirmar quan es carregui paper al calaix de paper>
Si <Confirmar quan es carregui paper al calaix de paper> està establert en <Off>, premeu  (Config./Desar)  <Preferències> <Opcions de paper>  <Opcions de paper> per mostrar la pantalla <Opcions de paper>.
2
Comproveu la mida de paper que apareix.
Quan carregueu paper de mida estàndard, la mida de paper es detecta automàticament.
Els orígens de paper estan representats per les icones següents, respectivament. Tingueu en compte que les indicacions dels orígens de paper són diferents en funció de les opcions instal·lades.
: El calaix de paper 1
: El calaix de paper 2
: El calaix de paper 3
: El calaix de paper 4
Si la mida del paper que es mostra no és la mateixa que la del paper carregat, pot ser que el paper no s'hagi carregat correctament. Torneu a carregar el paper.
3
Si la mida/tipus de paper que es mostra no coincideix amb la mida/tipus de paper carregat, seleccioneu l'origen del paper en què està carregat i premeu <Establir>.
4
Seleccioneu la mida de paper i premeu <Següent>.
Càrrega de paper de mida personalitzada
5
Seleccioneu el tipus de paper i premeu <Bé>.
Si el tipus de paper carregat no apareix, premeu <Opcions detallad.> per seleccionar-lo a una llista.
Si el tipus de paper que heu carregat no apareix a la llista de la pantalla de configuració detallada, podeu registrar-lo a la llista de tipus de paper. Opcions de gestió de tipus de paper
6
Premeu <Bé>.
A12X-011