Mètode de càrrega de paper bàsic

En aquesta secció es descriu el mètode general per carregar paper, com ara paper normal o reciclat. Carregueu el calaix amb les mides i el tipus de paper utilitzats freqüentment. Quan feu servir de manera temporal paper que no estigui carregat al calaix de paper, carregueu el paper a la safata multiús.
 Per als Paper Feeder PF-D o Cassette Feeding Unit-AV opcionals, seguiu el procediment per carregar paper als calaixos.
Si al paquet del paper hi ha instruccions sobre la cara del paper que s'ha de carregar, seguiu-les.
El paper es pot superposar quan s'alimenta o es pot produir un encallament de paper, segons la superfície tallada del paper. Si canvieu l'orientació del paper i en torneu a carregar, es pot reduir l'efecte de la superfície tallada.
Si el paper s'acaba i la impressió s'atura, col·loqueu més paper. La impressió es reprendrà tan bon punt es col·loqui més paper.

Càrrega de paper al calaix

Orientació del paper
Consulteu la taula a continuació per carregar el paper disponible amb l'orientació correcta.
Paper
Orientació
A4, B5, A5 (horitzontal), A6, B6, legal*, carta, Statement, Executive, 16K, personalitzat (horitzontal)
A5 (vertical), personalitzat (vertical)
* Només es pot carregar al Paper Feeder PF-D o Cassette Feeding Unit-AV opcional.

Càrrega de paper de mida estàndard

Per carregar paper la mida del qual es trobi a les marques de mida de paper del calaix de paper, utilitzeu el procediment següent. En el cas de paper la mida del qual no es trobi a les marques de mida de paper, consulteu Càrrega de paper de mida personalitzada.
1
Tireu del calaix de paper fins que s'aturi.
2
Ajusteu les posicions de les guies de paper a la mida de paper que vulgueu fer servir.
Mentre premeu la palanca de desbloqueig (), moveu la guia de paper per alinear la projecció () amb la marca de mida de paper apropiada.
3
Carregueu el paper de manera que la vora de la pila de paper s'alineï amb la guia de paper de la part esquerra del calaix de paper.
Carregueu el paper amb la cara per imprimir cap amunt.
Airegeu la pila de paper i feu-li uns copets en una superfície plana per alinear les vores.
Quan carregueu el paper, vigileu de no sobrepassar la línia de límit de càrrega
Assegureu-vos que la pila de paper no sobrepassi la línia de límit de càrrega (). Si carregueu massa paper es podria encallar.
Si carregueu paper amb un logotip, consulteu Càrrega de paper preimprès.
4
Prepareu el calaix de paper.
»
Seguiu amb Especificació de la mida i el tipus de paper del calaix de paper
En canviar la mida o el tipus de paper
La configuració predeterminada de fàbrica per al tipus i per a la mida del paper és <A4> i <Normal 2>, respectivament. Si carregueu paper d'una altra mida o tipus a l'equip, assegureu-vos de canviar les opcions. Si no canvieu les opcions de tipus o mida de paper, l'equip no podrà imprimir correctament.
Impressió al revers d'un document imprès (2a cara full a doble cara)
Podeu imprimir al revers d'un document imprès. Alliseu qualsevol curvatura del paper imprès i inseriu-lo a la safata multiús, amb la cara per imprimir cara avall (cara impresa anteriorment cara amunt). Després premeu <2a cara full a doble cara> a la pantalla per seleccionar el tipus de paper.
Utilitzeu només paper que s'hagi imprès amb aquest equip.
No es pot tornar a imprimir a la cara impresa del paper.

Càrrega de paper de mida personalitzada

Per carregar paper de mida personalitzada o un altre paper la mida del qual no es trobi a les marques de mida de paper del calaix de paper, utilitzeu el procediment següent.
1
Tireu del calaix de paper fins que s'aturi.
2
Feu lliscar les guies de paper cap enfora.
Premeu la palanca de desbloqueig per fer lliscar les guies de paper cap a fora.
3
Carregueu el paper de manera que la vora de la pila de paper s'alineï amb la part dreta del calaix de paper.
Carregueu el paper amb la cara per imprimir cap amunt.
Airegeu la pila de paper i feu-li uns copets en una superfície plana per alinear les vores.
Quan carregueu el paper, vigileu de no sobrepassar la línia de límit de càrrega
Assegureu-vos que la pila de paper no sobrepassi la línia de límit de càrrega (). Si carregueu massa paper es podria encallar.
Si carregueu paper amb un logotip, consulteu Càrrega de paper preimprès.
4
Alineeu les guies de paper amb les vores del paper.
Premeu la palanca de desbloqueig i feu lliscar les guies de paper cap a dins fins que estiguin ben alineades amb les vores del paper.
Alineeu les guies de paper correctament amb les vores del paper.
Si les guies de paper estan massa separades o massa juntes es poden produir errors d'alimentació o encallaments de paper.
5
Prepareu el calaix de paper.
»
Seguiu amb Especificació de la mida i el tipus de paper del calaix de paper
En canviar la mida o el tipus de paper
Si carregueu paper d'una altra mida o tipus a l'equip, assegureu-vos de canviar les opcions. Si no canvieu les opcions de tipus o mida de paper, l'equip no podrà imprimir correctament.
Impressió al revers d'un document imprès (2a cara full a doble cara)
Podeu imprimir al revers d'un document imprès. Alliseu qualsevol curvatura del paper imprès i inseriu-lo a la safata multiús, amb la cara per imprimir cara avall (cara impresa anteriorment cara amunt). Després premeu <2a cara full a doble cara> a la pantalla per seleccionar el tipus de paper.
Utilitzeu només paper que s'hagi imprès amb aquest equip.
No es pot tornar a imprimir a la cara impresa del paper.

Càrrega de paper a la safata multiús

Orientació del paper
Consulteu la taula a continuació per carregar el paper disponible amb l'orientació correcta.
Paper
Orientació
A4, B5, A5 (horitzontal), A6, B6, legal, carta, Statement, Executive, 3 x 5", 16K, personalitzat (horitzontal), sobre
A5 (vertical), personalitzat (vertical)
1
Obriu la tapa.
2
Traieu la safata de paper.
3
Separeu les guies de paper.
Premeu la palanca de desbloqueig per fer lliscar les guies de paper cap a fora.
4
Introduïu el paper a la safata multiús fins al final.
Carregueu el paper amb la cara per imprimir cap avall.
Airegeu la pila de paper i feu-li uns copets en una superfície plana per alinear les vores.
Quan carregueu el paper, vigileu de no sobrepassar la guia de límit de càrrega
Assegureu-vos que la pila de paper no sobrepassi la guia de límit de càrrega (). Si carregueu massa paper es podria encallar.
Si utilitzeu sobres o paper amb una marca de logotip, pareu atenció a l'orientació quan els carregueu a l'origen del paper.
Càrrega de sobres
Càrrega de paper preimprès.
5
Alineeu les guies de paper amb les vores del paper.
Premeu la palanca de desbloqueig i feu lliscar les guies de paper cap a dins fins que estiguin ben alineades amb les vores del paper.
Alineeu les guies de paper correctament amb les vores del paper.
Si les guies de paper estan massa separades o massa juntes es poden produir errors d'alimentació o encallaments de paper.
»
Seguiu amb Especificació de la mida i el tipus de paper de la safata multiús
En canviar la mida o el tipus de paper
La configuració predeterminada de fàbrica per al tipus i per a la mida del paper és <A4> i <Normal 2>, respectivament. Si carregueu paper d'una altra mida o tipus a l'equip, assegureu-vos de canviar les opcions. Si no canvieu les opcions de tipus o mida de paper, l'equip no podrà imprimir correctament.
Impressió al revers d'un document imprès (2a cara full a doble cara)
Podeu imprimir al revers d'un document imprès. Alliseu qualsevol curvatura del paper imprès i inseriu-lo a la safata multiús, amb la cara per imprimir cara avall (cara impresa anteriorment cara amunt). Després premeu <2a cara full a doble cara> a la pantalla per seleccionar el tipus de paper.
Utilitzeu només paper que s'hagi imprès amb aquest equip.
No es pot tornar a imprimir a la cara impresa del paper.
A12X-00W