Recepció d'I-faxos

Quan es rep un I-fax

L'indicador Processant/Dades del tauler de control emet una llum verda intermitent. Quan la recepció hagi finalitzat, el document s'imprimirà automàticament i l'indicador s'apagarà.
Per cancel·lar la recepció, premeu  (Monitor estat)  <Rebre>  <Estat de treballs>  seleccioneu un document  <Cancel·lar>.
Podeu especificar l'hora abans que es cancel·li la recepció quan rebeu un I-fax dividit i les dades posteriors no es poden rebre. S'imprimeixen les dades rebudes en el moment especificat. <Temps per a RX dades dividides>
Per rebre I-faxos manualment
Premeu  (Monitor estat)  <Rebre>  <Registre de treballs>  <Comprovar RX d'I-fax>. Premeu <Bústia fax/I-fax>(La pantalla <Inici>)  <Bústia RX en memòria>  <Bústia de RX dades divid.> per consultar els estats de recepció dels I-faxos dividits i la mida de les dades que contenen.
Podeu estalviar paper quan imprimiu.
Podeu incloure informació, com l'hora de recepció, als documents rebuts quan els imprimiu. <Imprimir peu de pàgina rebuda>
A12X-074