Importació/exportació de les opcions individualment

Podeu importar/exportar només les llistes d'adreces a la llibreta d'adreces. Per portar a terme aquestes operacions calen privilegis d'administrador.
Per a més informació sobre com editar un fitxer CSV de llibreta d'adreces per importar, vegeu Elements de llibreta d'adreces.

Exportació d'opcions individualment

1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Feu clic a [Data Management] i seleccioneu les opcions que cal exportar.
Quan exporteu llistes d'adreces
4
Feu clic a [Start Exporting].
5
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per especificar on cal desar les dades.

Importació d'opcions individualment

1
Inicieu Remote UI (IU remota). Inici de Remote UI (IU remot)
2
Feu clic a [Settings/Registration] a la pàgina del portal. Pantalla de Remote UI (IU remot)
3
Feu clic a [Data Management] i seleccioneu les opcions que cal importar.
Quan importeu llistes d'adreces
4
Feu clic a [Start Importing]  [OK].
Pot ser que l'equip s'hagi de reiniciar segons les opcions per importar. Reinici de l'equip
A12X-0E6