<Còpia>

Especifiqueu les opcions per a la funció de còpia.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Desar/Editar opcions favorites>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu desar en un únic botó una combinació d'opcions d'ús comú a l'hora de copiar. També podeu assignar un nom al botó. Desament d'una combinació de funcions utilitzades freqüentment
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar/Editar opcions favorites>
<M1> a <M9>: <Desar>, <Canviar nom>, <Eliminar>, <Revisar contingut>
No
C
Opcions favorites

<Mostrar confirmació per a opcions favorites>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu seleccionar si preferiu visualitzar una pantalla de confirmació quan recupereu "Opcions favorites".
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mostrar confirmació per a opcions favorites>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Canviar opcions predeterminades>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu canviar les opcions desades com a predeterminades per a la funció <Còpia>. Personalització de la pantalla de funcions bàsiques
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Canviar opcions predeterminades>
<Desar>, <Inicialitzar>
No
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu desar i canviar modes a les tecles de drecera que es mostren a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Aquesta funció resulta útil per desar funcions que s'utilitzen amb freqüència a <Opcions> i <Opcions favorites>. Personalització de la pantalla de funcions bàsiques
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar dreceres a opcions>
Drecera 1: Cada mode, <Orient. conting. original>
No
C
Favorite Settings
Drecera 2: Cada mode, <Doble cara>
No
C
Favorite Settings
Drecera 3: Cada mode, <Densitat>
No
C
Favorite Settings
Drecera 4: Cada mode, <Còpia de carnet>
No
C
Favorite Settings
Drecera 5: Cada mode, <Opcions favorites>
No
C
Favorite Settings

<Autoclassificar>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Si aquesta opció està establerta en <On>, l'equip pot canviar automàticament a <Classificar (per jocs)> per al mode d'acabat quan es col·loquen originals a l'alimentador. Resulta útil per fer diversos jocs de còpies perquè no es necessari seleccionar el mode d'acabat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Autoclassificar>
<On>, <Off>
No
B
Settings/Registration Basic Information

<Selecc. opc. color per a còpia>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Podeu restringir l'ús del mode de color en <Selecció color> quan copieu.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Selecc. opc. color per a còpia>
<Usar Auto (Color/Blanc i negre)>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar tot color>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar monocrom>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar bicolor>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Separador de treballs entre grups>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Còpia>
Quan feu dues còpies o més amb <Agrupar (per pàgines)> a <Acabat>, podeu inserir fulls entre cada grup de pàgines. Si seleccioneu <On>, seleccioneu un origen de paper.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Separador de treballs entre grups>
<On>, <Off>
<Canviar> (Seleccionar l'origen del paper)
No
B
Settings/Registration Basic Information
A12X-0HH