<Imprimir>

Especifiqueu les opcions per a la funció d'impressió.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Retenció obligatòria>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu les opcions per a la impressió amb retenció obligatòria. Configuració de les opcions d'impressió retinguda forçada
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Retenció obligatòria>
<On>, <Off>
Quan seleccioneu <On>:
<Validar/Invalidar>, <Desar>, <Detalls/Editar>, <Eliminar>
C
Settings/Registration Basic Information

<Període d'emmagatzematge de treballs>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu el període de temps per emmagatzemar treballs.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Període d'emmagatzematge de treballs>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 hr., 1, 2, 3, dies
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Eliminar treball després d'imprimir>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu si voleu eliminar els treballs un cop impresos.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Eliminar treball després impr.>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information

<Només permetre treballs d'impressió xifrada>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Podeu configurar l'equip perquè només rebi treballs d'impressió segura xifrada d'ordinadors.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Només permetre treballs d'impressió xifrada>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information

<Incloure domini com a condició recon. d'usuari>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu si voleu determinar els treballs d'impressió d'un usuari d'inici de sessió mitjançant "nom d'usuari + nom de domini" o només "nom d'usuari". En funció de l'entorn, si els treballs d'impressió no es determinen correctament com a Els meus treballs, es poden determinar correctament com a treballs de l'usuari d'inici de sessió si seleccioneu <Off> i excloeu "nom de domini".
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Incloure domini com a condició recon. d'usuari>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information

<Mostrar treballs d'altres usuaris>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu si voleu visualitzar els treballs d'usuaris que no siguin l'usuari autoritzat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mostrar treballs d'altres usuaris>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information

<Restringir l'eliminació de treballs d'altres usuaris>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu si els usuaris que no són l'usuari autoritzat poden eliminar treballs quan es mostren els treballs dels usuaris que no són l'usuari autoritzat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Restringir l'eliminació de treballs d'altres usuaris>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information

<Distingir majúscules i minúscules a nom d'usuari>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu si voleu configurar l'equip perquè distingeixi les majúscules i les minúscules en els noms d'usuari.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Distingir majúscules i minúscules a nom d'usuari>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció s'aplica a tots els noms d'usuari, inclosos els noms de domini.
Es recomana que això s'estableixi conjuntament amb l'opció <Gestió d'usuaris> a <Gestió d'autenticació> <Distingir majúscules i minúscules a nom d'usuari> <Opcions de gestió>.

<Opcions de la pantalla de llista de treballs>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu els tipus de treball que s'inclouran a la llista de treballs i els que se seleccionaran de manera predeterminada.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de la pantalla de llista de treballs>
<Personal>: <On>, <Off>
<Compartit>: <On>, <Off>
<Grup>: <On>, <Off>
Si s'estableixen en <On> dos o més botons Personal/Compartit/Grup:
<Personal>, <Compartit>, <Grup>
No
C
Settings/Registration Basic Information
No podeu seleccionar <On> per a <Grup> només a <Opcions de la pantalla de llista de treballs>. D'altra banda, s'ha d'establir <Personal> o bé <Compartit> en <On>.

<Opcions d'avís dels treballs retinguts>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Especifiqueu el mètode que es farà servir per enviar alertes de retenció de treball.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'avís dels treballs retinguts>
<Mostrar avís a la pantalla de llista de treballs>: <On>, <Off>
<Mostrar avís en iniciar la impressió>: <On>, <Off>
Quan seleccioneu <On>:
<Si s'inclouen els treballs d'impressió amb el nombre de pàgines especificat o més>: On, Off (d'1 a 100 a 9999)
<Si s'inclouen els treballs d'impressió d'una cara>: On, Off
<Si s'inclouen els treballs d'impressió en color>: On, Off
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions de PIN per treballs d'impressió segura>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Amb la funció d'impressió segura, podeu establir si voleu demanar que s'introdueixi un PIN en imprimir, mostrar imatges o eliminar.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de PIN per treballs d'impressió segura>
<Sol·licitar PIN per imprimir/mostrar treballs d'usuaris>: <On>, <Off>
<Sol·licitar PIN per eliminar treball>: <On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
En el cas de la funció d'impressió segura xifrada, podeu establir si voleu demanar que s'introdueixi un PIN en eliminar. A més, cal introduir un PIN per imprimir un document o mostrar-ne la visualització prèvia, independentment dels valors especificats a <Sol·licitar PIN per imprimir/mostrar treballs d'usuaris>.

<Permetre impressió automàtica en iniciar sessió>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Podeu establir si voleu permetre que la impressió amb retenció obligatòria s'imprimeixi automàticament quan cada usuari inicia la sessió.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Permetre impressió automàtica en iniciar sessió>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció està desactivada si s'especifica qualsevol de les següents opcions.
<Usar autenticació d'usuari> es <Off>
<Permetre l'ús d'opcions personals> es <Off>
<Usar ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> es <On>
<Només permetre treballs d'impressió xifrada> es <On>
<Personal> per <Opcions de la pantalla de llista de treballs> és <Off>
<Mostrar avís en iniciar la impressió> per <Opcions d'avís dels treballs retinguts> és <On>
Si es canvia aquesta opció de <Off> a <On>, <Imprimir auto. treballs d'usuaris en iniciar sessió> s'estableix automàticament en <On> per a tots els usuaris. És a dir, els propis treballs dels usuaris s'imprimiran automàticament quan iniciïn sessió, sense que hagin de canviar cap configuració.

<Imprimir auto. treballs d'usuaris en iniciar sessió>

 (Config./Desar)  <Opcions de funcions>  <Imprimir>
Podeu establir si voleu permetre que la impressió amb retenció obligatòria s'imprimeixi automàticament després d'iniciar la sessió. Impressió automàtica de documents retinguts en iniciar sessió
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Imprimir auto. treballs d'usuaris en iniciar sessió>
<On>, <Off>
No
No
-
Aquesta opció està desactivada si s'especifica qualsevol de les següents opcions.
<Usar autenticació d'usuari> es <Off>
<Permetre impressió automàtica en iniciar sessió> es <Off>
<Permetre l'ús d'opcions personals> es <Off>
<Usar ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> es <On>
<Només permetre treballs d'impressió xifrada> es <On>
<Personal> per <Opcions de la pantalla de llista de treballs> és <Off>
<Mostrar avís en iniciar la impressió> per <Opcions d'avís dels treballs retinguts> és <On>
Quan canvieu <Permetre impressió automàtica en iniciar sessió> de <Off> a <On>, aquesta opció s'estableix automàticament a <On>.
A12X-0JS