Configuració de l'equip amb el mode de codi PIN WPS

Alguns encaminadors WPS (Wi-Fi Protected Setup) no són compatibles amb el mode botó d'ordre. En aquest cas, deseu el codi PIN generat a l'equip al dispositiu de xarxa.
Generació d'un codi PIN a l'equip
1
Premeu  (Config./Desar).
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa>  <Xarxa sense fil>  <Opcions de xarxa sense fil>  <Mode codi PIN WPS>.
Es genera un codi PIN.
Desament del codi PIN a l'encaminador sense fil
Deseu el codi PIN en un termini de dos minuts després de generar el codi PIN. Per obtenir informació detallada, vegeu el manual d'instruccions del dispositiu de xarxa.
1
Accediu a un encaminador sense fil des d'un ordinador.
2
Visualitzeu la pantalla per introduir un codi PIN de WPS.
3
Registreu el codi PIN generat a l'encaminador sense fil.
Quan l'encaminador de xarxa sense fil es detecti i la configuració hagi finalitzat, apareixerà la pantalla <Connectat.>.
Si l'encaminador sense fil es configura per utilitzar l'autenticació WEP, pot ser que no pugueu configurar la connexió amb WPS.
A12X-02U