Connexió a una xarxa sense fil

Connecteu sense fil l'equip a un ordinador o un dispositiu mòbil a través d'un encaminador de xarxa sense fil (punt d'accés). Si l'encaminador sense fil està equipat amb WPS (Wi-Fi Protected Setup), la configuració de la vostra xarxa és automàtica i senzilla. Si l'encaminador sense fil no és compatible amb WPS, o si voleu especificar les opcions d'autenticació i xifratge de forma detallada, haureu de configurar manualment la connexió. Configureu la connexió en l'ordinador o en el dispositiu mòbil amb antelació.

Configuració de la connexió amb WPS

Si l'encaminador sense fil és compatible amb WPS, hi ha dues maneres de configurar-lo: amb el mode botó d'ordre o amb el mode de codi PIN.

Configuració manual de la connexió

Hi ha dos mètodes manuals de configuració: la configuració manual d'una opció amb un encaminador de xarxa sense fil determinat o la introducció manual de tota la informació necessària per a la connexió de xarxa sense fil. Independentment del mètode, cal que tingueu la informació de configuració requerida, incloent-hi l'SSID i la clau de xarxa.
Utilitzeu una connexió LAN sense fil al vostre criteri i assumint-ne els riscos. Si l'equip està connectat a una xarxa no segura, la vostra informació personal pot ser filtrada a un tercer perquè les ones de ràdio utilitzades en la comunicació sense fil poden arribar a qualsevol ubicació propera, i fins i tot més enllà de les parets.
La seguretat de la LAN sense fil admesa per l'equip apareix a continuació. Per obtenir més informació sobre la compatibilitat de la seguretat sense fil de l'encaminador sense fil, vegeu els manuals d'instruccions dels vostres dispositius de xarxa o poseu-vos en contacte amb el fabricant.
WEP de 128 (104)/64 (40) bits
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA3-SAE (AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
WPA3-EAP (AES-CCMP)
Tanmateix, WPA-EAP i WPA2-EAP no es poden utilitzar si se selecciona <Xarxa de fil + Xarxa sense fil> a <Seleccionar interfície>.
Segons el dispositiu de xarxa, el funcionament de l'encaminador de la xarxa sense fil varia. Consulteu els manuals d'instruccions del vostre dispositiu de xarxa per obtenir d'ajuda.
Quan l'opció <Prohibir l'ús de xifratge feble> estigui establerta en <On> (<Prohibir l'ús de xifratge feble>), l'equip no es podrà connectar a l'encaminador de xarxa sense fil sense que s'hagi especificat la configuració de seguretat, o WEP o TKIP.
Aquest equip no es lliura amb un encaminador sense fil. Tingueu l'encaminador a punt.
L'encaminador sense fil ha de ser compatible amb IEEE 802.11b/g/n i poder comunicar-se en un ample de banda de 2,4 GHz. Per obtenir més informació, vegeu els manuals d'instruccions dels dispositius de xarxa o poseu-vos en contacte amb els fabricants.

Comproveu les opcions i la informació de la xarxa sense fil

Comproveu la informació que heu establert.
 (Config./Desar)  <Preferències>  <Xarxa>  <Xarxa sense fil>  <Informació de xarxa sense fil>
Connexió directa
Podeu establir una connexió directa sense fil entre un dispositiu mòbil i l'equip sense utilitzar un encaminador de xarxa sense fil. Connexió directa
Reducció del consum d'energia
Si establiu l'opció <Mode d'estalvi d'energia> en <On>, podeu configurar periòdicament l'equip amb el mode d'estalvi d'energia perquè s'ajusti al senyal que l'encaminador de xarxa sense fil envia. <Xarxa sense fil> <Mode estalvi energia>
A12X-02R