Si l'equip no funciona

Si es produeix un problema mentre utilitzeu l'equip, reviseu la informació següent abans de posar-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.

Comproveu això primer

Apareix un missatge a la pantalla tàctil?

A la pantalla del panell tàctil apareix un missatge si es produeix un error o un problema en utilitzar l'equip.
Apareix un missatge o un número que comença per "#" (codi d'error)

Està  (Estalvi d'energia) il·luminat?

Si hi està, premeu  (Estalvi d'energia) per sortir del mode repòs.

L'equip està connectat correctament a un ordinador?

Comproveu la connexió de la xarxa de l'equip i de l'ordinador.
Configuració de l'entorn de xarxa

Si l'equip no respon a les operacions de l'ordinador

Reinicieu l'equip.

Si l'equip no respon encara que estigui engegat, apagueu-lo (Apagar l'equip). Comproveu que el cable d'alimentació estigui ben connectat, espereu com a mínim 10 segons després que l'alimentació principal s'hagi apagat i després torneu a engegar l'equip (Posada en marxa de l'equip).

Comproveu que el controlador estigui instal·lat correctament.

Per obtenir informació sobre com instal·lar el controlador vegeu Instal·lació dels controladors.

Comproveu que l'adreça IP de l'equip sigui correcta.

Reviseu les opcions de l'adreça IP i canvieu-les si són incorrectes. Per obtenir informació sobre les opcions, vegeu Configuració utilitzant la guia de configuració.

Quan es mostra la pantalla d'autenticació (pantalla d'inici de sessió)

Inicieu la sessió amb un usuari registrat.

Quan es mostri la pantalla d'autenticació (pantalla d'inici de sessió), heu d'iniciar la sessió amb un usuari registrat per poder seguir utilitzant l'equip.
Inici de sessió a l'equip
A12X-0L0