Görüntüyü Kaydırma

Bu fonksiyon tüm görüntü sayfanın ortasına veya bir kenara doğru kaydırılmış şekilde kopyalama yapmanızı sağlar. Malzeme üzerinde metin ya da görüntü eklemek veya düzenlemek amacıyla boşluk bırakmak istediğinizden görüntüyü kaydırın.
Kaydırma Yönü Ayarları
Orijinalin yönüne ve yerleştirildiği konuma bağlı olarak, görüntünün kaydırılacağı yön farklı olacaktır.
Orijinal baskı camına yerleştirildiğinde
Yan Kenarın Üst Kısmı: Görüntü sağa ve/veya alta kayacaktır.
Uzak Kenarın Üst Kısmı: Görüntü sola ve/veya alta kayacaktır.
Orijinal, besleme ünitesine yerleştirildiğinde
Yan Kenarın Üst Kısmı: Görüntü sola veya sağa ve/veya alta kayacaktır.
Uzak Kenarın Üst Kısmı: Görüntü yukarı veya aşağı ve/veya sağa kayacaktır.
Konuma Göre işlevini kullanıyorsanız: Görüntü kayacak ancak konumu, görüntünün tamamı kesilmeden kopyalanacak şekilde ayarlanacaktır.
Sayı Tuşlarına Göre işlevini kullanıyorsanız: Kopyalanan görüntü kesilebilir.

Görüntüyü Bir Kenara Veya Ortaya Kaydırma

Kağıdı orijinalden daha büyük olarak kopyalayarak veya kopyalanan görüntüyü kağıt boyutundan daha küçük bir boyuta küçülterek görüntü etrafında kenarlıklar oluşturabilirsiniz. Bu kenarlıklar mevcut olduğunda, görüntü kağıdın bir kenarına ya da ortasına kaydırılabilir.
1
Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme
2
<Kopya> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
3
Kopyalama Temel Özellikleri ekranında <Seçenekler> öğesine basın. Kopyalama Temel Özellikleri Ekranı
4
<Kaydır> öğesine basın.
5
<Merkez/Köşe Kaydır>  <Sonraki> öğelerine basın.
6
Görüntüyü taşımak için yönü seçin.
Bir ok düğmesine veya <Orta> seçeneğine basarak taşıma yönünü seçin.
7
<Tamm>  <Kapat> öğelerine basın.
8
 (Başlat) tuşuna basın.
Kopyalama başlar.

Taşıma Mesafesini Belirleme

Orijinal görüntü ve kağıt çıktısı aynı boyutta olduğundan boşluk yoksa veya görüntüleri birkaç milimetre kaydırmak istiyorsanız, taşıma mesafesini belirleyin.
1
Orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme
2
<Kopya> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
3
Kopyalama Temel Özellikleri ekranında <Seçenekler> öğesine basın. Kopyalama Temel Özellikleri Ekranı
4
<Kaydır> öğesine basın.
5
<Rakam Tuşları İle>  <Sonraki> seçeneklerine basın.
6
Taşınacak konumu belirleyin.
<Ön Yüz> öğesinde <Ayarla> seçeneğine basın ve taşıma mesafesini belirleyin. Yönleri gösteren yukarı/aşağı/sol/sağ düğmelerine basın ve sayı tuşlarını kullanarak taşıma mesafesini girin.
Her iki yüzü kopyalarken arka yüzdeki görüntüyü taşımak istiyorsanız, <Arka Yüz> ayarı gereklidir. Ön yüzdekiyle aynı konuma taşımak için <Ön Yüzle Aynı> seçeneğine basın. Simetrik olarak taşımak için <Ön Sayfa ile Ters> seçeneğine basın. Ön yüzdekinden farklı bir konuma taşımak için, <Ayarla> seçeneğine basın ve taşıma mesafesini girin.
7
<Tamm>  <Kapat> öğelerine basın.
8
 (Başlat) tuşuna basın.
Kopyalama başlar.
A143-05U