Faks Alma

Bu bölümde, faks alma yöntemleri ve faks almak için makineyi kurma konusu açıklanmaktadır. Alma ayarlarını belirtmeden önce faks işlevlerini kullanmaya ilişkin bazı yordamları tamamlamanız gerekir.

Faks Alma Yöntemleri

Makine, şu alma yöntemlerini sağlar. Gereksinimlerinize en uygun yöntemi seçin ve <Alım Modu> bölümündeki yordamı izleyerek kurun.
<Oto Alım>
Faks alma için atanmıştır
Makine faksları otomatik olarak alır. Birisi sizi aradığında bile arayan kişiyle görüşme yapamazsınız.
<Faks/Tel (Oto Değiştirme)>
Arama faks olduğunda
Makine faksı otomatik olarak alır.
Arama bir telefon araması olduğunda
Gelen arama zili çalar. Aramaya yanıt vermek için ahizeyi kaldırın.
Önceden telefonunuzu veya isteğe bağlı ahizeyi makineye bağlamanız gerekir.
<Çağrı Yanıtlama Makinesi>
Arama faks olduğunda
Gelen arama zili çaldıktan sonra makine faksı otomatik olarak alır.
Arama bir telefon araması olduğunda
Telesekreter etkinleştirilir ve arayan kişinin mesaj bırakmasını sağlar. Telesekreter mesaj kaydetmeye başlamadan önce ahizeyi kaldırırsanız, arayan kişiyle konuşabilirsiniz.
Önceden telesekreterinizi makineye bağlamanız gerekir.
Telesekreteri birkaç kez çaldıktan sonra cevaplayacak şekilde ayarlayın.
Mesajın başlangıcına yaklaşık 4 saniyelik sessizlik eklemenizi veya maksimum kayıt süresini 20 saniyeye ayarlamanızı öneririz.
<Manüel Alım>
Arama faks olduğunda
Gelen arama zili çalar. Ahizeyi kaldırın. Bip sesi duyarsanız, faksları almak için  (Ana Ekran)  <Faks>  <Ahz Olmdn>  <Alım Başlatma> seçeneğini belirleyin.
Arama bir telefon araması olduğunda
Gelen arama zili çalar. Ahizeyi kaldırın. Bip sesi duymazsanız, görüşmenizi başlatın.
Önceden telefonunuzu veya isteğe bağlı ahizeyi makineye bağlamanız gerekir.
Makineyi, gelen arama zili belirtilen bir zaman çerçevesi içinde çaldığında, faksları otomatik olarak alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. <Oto Alıma Geç>
<Ağ Değişimi>*1
Makine, faks ve telefon aramalarını ayırt eder. Bu mod yalnızca belirli ülkelerde kullanılabilir ve bir ağ anahtarı hizmetine abonelik gerektirir.
Önceden telefonunuzu veya isteğe bağlı ahizeyi makineye bağlamanız gerekir.
*1 Bölgeye bağlı olarak Ayarlar/Kayıt ekranında görüntülenemeyebilecek öğeleri belirtir.

Faks aldığınızda

Kontrol panelindeki İşleme/Veri göstergesi yeşil yanıp söner. Alma işlemi tamamlandığında, belge otomatik olarak yazdırılır ve gösterge kapanır.
Almayı iptal etmek için  (Durum Dentlm)  <Al>  <İş Durumu>  öğesine basın, bir belge seçin  <İptal> öğesine basın.

Kağıt çıktısı

Teslim edilen faks, alınan belgeyle aynı kağıt boyutunda yazdırılır. Teslim edilen faksla aynı boyutta kağıt yoksa bu belge alınan belgenin veya kullanılabilen kağıdın boyutuna bağlı olarak aşağıdaki yöntemlerden biri veya çeşitli süreçler kullanılarak yazdırılabilir.
Alınan belgeyi, boyutunu değiştirmeden birkaç sayfaya ayırarak yazdırır
Alınan belgeden daha büyük olan kağıda boşluklarla yazdırılır
Görüntü ve metnin boyutunu küçültür ve daha sonra yazdırır
Makine, kendisine bağlı olan telefon türüne bağlı olarak faksları düzgün şekilde gönderemeyebilir veya alamayabilir.
Faks işlevlerine sahip harici bir telefonu bağlıyorsanız, telefonu faksları otomatik olarak almayacak şekilde ayarlayın.
Telefonun ahizesini kaldırdığınızda bip sesi duyarsanız arama bir faks aramasıdır. Sadece telefonu belirli bir kimlik numarası girecek şekilde kullanarak faks alabilirsiniz. <Uzak Alım>
Hizmet hakkında daha fazla bilgi gerekiyorsa, hizmeti sunan şirket ile iletişime geçin.
Alt adres ile alma
Makine, ITU-T* standardı alt adresleri destekler. Bir belgeyi alt adresle almak için bkz. <İletim Ayarları>.
* Dünya genelinde telekomünikasyonun standartlaşmasına yönelik önerilerde bulunan bir grup olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-Telekomünikasyon Standartlaştırma Bölümü anlamına gelir.
Yazdırma sırasında kağıttan tasarruf edebilirsiniz.
Yazdırma sırasında alınan belgelere, alma zamanı gibi bilgileri ekleyebilirsiniz. <Alm Sayfa Alt Bilgisini Yazdır>
Makineyi alt adres iletişimi için bir alma parolası kontrol edecek şekilde ayarlarsanız makinenin istenmeyen faksları almasını önleyebilirsiniz. <Alım Şifresi>
<Geçici Olrk Saklnn Dosyy Bellek Alım Gelen Kutusn İlet> öğesini <Evet> olarak ayarlamak, kağıt sıkışması veya kağıt eksiği nedeniyle yazdırılamamaları durumunda alınan belgeleri makinenin saklama konumuna (Alım Belleği Kutusu) iletmenizi sağlar. Bu durumda, <Faks Belleği Kilidi>/<I-Faks Bellek Kilidini Kullan> öğesi otomatik şekilde <Açık> olarak ayarlanır ve iletilen belgeler ekrandan kontrol edilebilir. Ayrıca, iletilen belgeler daha sonra yazdırılabilir. (Alınan Belgeleri Makineye Kaydetme (Belleğe Alma)) Normal yazdırmaya dönmek için, <Faks Belleği Kilidi>/<I-Faks Bellek Kilidini Kullan> öğesini <Kapalı> olarak ayarlayın.
A143-067