<Faks Ayarları>

Faksları alma ve iletmeye ilişkin ayarları belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<ECM Alım>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Faks Ayarları>
Hata Düzeltme Modu (ECM) kullanarak faks alabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<ECM Alım>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
ECM kullanarak iletişim kurmak için ECM'in hem gönderen makinede hem de bu makinede kurulmuş olması gerekir.
ECM'yi ayarlasanız bile bazen kötü telefon hattı bağlantısı nedeniyle hatalar olabilir.

<Alım Modu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Faks Ayarları>
Faks alma yöntemini ayarlayabilirsiniz.
Faks Alma Yöntemini Ayarlama
Hata Düzeltme Modu (ECM) kullanarak faks alabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Alım Modu>
<Oto Alım>, <Faks/Tel(Oto Değiştirme)>, <Çağrı Yanıtlama Makinesi>, <Manüel Alım>, <Ağ Değişimi>*1
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Faks/Tel(Oto Değiştirme)> seçildiğinde:
<Alım Modu: Ayrıntıları Ayarla>
<Çalma Başlayn Kadarki Zaman>: 0 ila 8*2 ila 30 san.
<Çalma Süresi>: 15 ila 22*2 ila 300 san.
<Çalma Süresi Bittiğindeki İşlem>: <İletişimi Sonlandır>, <Faks Al>
*1 Bölgeye bağlı olarak Ayarlar/Kayıt ekranında görüntülenemeyebilecek öğeleri belirtir.
*2 Bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilecek varsayılan ayara sahip öğeleri gösterir.

<Uzak Alım>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Faks Ayarları>
Makineye bağlı bir telefonun çevirme işlemini kullanarak faks alabilirsiniz. Ahizeyi kaldırırsanız ve karşı taraf bir faks makinesiyse, faksı almak için burada belirtilen kimlik numarasını telefondan girebilirsiniz.
Hata Düzeltme Modu (ECM) kullanarak faks alabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Uzak Alım>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Uzak RX kimliği: 00 ila 25 - 99
Tek haneli bir numara ayarlanmışsa, kimlik numarasını telefondan girerken numaradan önce sıfır girdiğinizden emin olun. Örneğin, "09" ayarlanmışsa, kimlik numarası olarak telefondan "0" ve ardından "9" numaralarını girin.
Kimlik numarası basma sesleriyle gönderildiğinden, basma sesleri ile uyumlu olmayan bir telefondan (çevirmeli telefon gibi) kimlik numaraları girilemez.

<Oto Alıma Geç>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Faks Ayarları>
Manuel alım ayarlandığında, makineyi belirtilen süre geçtikten sonra otomatik olarak otomatik alıma geçecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Hata Düzeltme Modu (ECM) kullanarak faks alabilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Oto Alıma Geç>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
<Oto Alm Kadar Zil Süresi>: 1 ila 15 ila 99 sn.

<Faks Alım Sonucu Raporu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Faks Ayarları>
Faks İletim Sonucu Raporu, faksların doğru alınıp alınmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir rapordur. Makine, belgeler alındıktan sonra veya yalnızca bir alım hatası oluştuğunda bu raporu otomatik olarak yazdıracak şekilde ayarlanabilir. Faks Alım Sonucu Raporu
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Faks Alım Sonucu Raporu>
<Sadece Hata İçin>, <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Gizli Faks Gl. Kt. Alım Raporu>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Faks Ayarları>
Gizli Faks Gelen Kutusu Alım Raporu, belgelerin Gizli Faks Gelen Kutusu'nda doğru alınıp alınmadığını kontrol etmenizi sağlayan bir rapordur. Makine, belgeler alındıktan sonra bu raporu otomatik olarak yazdıracak şekilde ayarlanabilir. Gizli Faks Gelen Kutusu Alım Raporu
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Gizli Faks Gl. Kt. Alım Raporu>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri

<Alım Başlangıç Hızı>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Faks Ayarları>
Alma başlangıç hızını değiştirebilirsiniz. Hattın kötü nitelikli olması nedeniyle belgenin alınmaya başlanmasında güçlük olduğunda bu ayar yardımcı olur.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Alım Başlangıç Hızı>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
Evet
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Hat veya diğer taraf hatalara yatkınsa faksları daha doğru bir şekilde göndermek ve almak için <VolP Kullanırken İletişim Hızını Otomatik Ayarla> seçeneğini <Açık> olarak ayarlayın. İletişim hızı <14400 bps> veya daha yavaş bir hızla sınırlanır, bu da hataları azaltır. <VolP Kullanırken İletişim Hızını Otomatik Ayarla> ayarı <Off> yapılırsa hız <Alım Başlangıç Hızı> ayarında görüntülenen değere geri döner.

<Alım Şifresi>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Fonksiyon Ayarları>  <Al/İlet>  <Faks Ayarları>
ITU-T standart parolası ayarlayabilirsiniz. ITU-T standardını kullanan başka bir taraftan alınan belgede alt adres ayarlanmamışsa bir alım parolası kontrolü gerçekleşir. Bulunan parola bu ayarla ayarlanmış parola ile eşleşmiyorsa veya parola belgeye eklenmemişse, belge alınmaz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Alım Şifresi>
<Ayarla>: <Parola>, <Onayla>
Evet
Hayır
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
Alınan belgede alt adres ayarlanmışsa, Alım parolası ayarlanmış olsa bile öncelik alt adres parolasına verilir.
ITU-T ibaresi, dünya genelinde telekomünikasyonun standartlaştırılmasına yönelik önerilerde bulunan grup olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-Telekomünikasyon Standartlaştırma Birimi'nin kısaltılmış adıdır.
A143-0JE