Ayrı Taranmış Belgeleri Birlikte Gönderme (İş Oluşturma)

Besleyiciye aynı anda yerleştirecek çok fazla orijinaliniz olsa bile, orijinalleri ayrı ayrı tarayabilir ve bunları belge grubu olarak gönderebilirsiniz. Hem besleyici hem de plaka camıyla taranmış belgeler de tek seferde gönderilebilir.
1
İlk orijinali yerleştirin. Orijinalleri Yerleştirme
2
<Faks> öğesine basın. <Ana Menü> Ekranı
3
Faks Temel Özellikleri ekranında hedefi belirleyin. Faks Temel Özellikler Ekranı
4
Tarama ayarlarını gerektiği gibi belirtin. Faks Göndermek İçin Temel İşlemler
5
<Seçenekler> <İş Oluşturma>  <Kapat> öğelerine basın.
6
Orijinali taramak için  (Başlat) seçeneğine basın.
Tarama tamamlandığında, sonraki orijinali taramanızı isteyen ekran görüntülenir.
Orijinallerinizi besleyiciye yerleştiriyorsanız, her bir grubun taraması bittiğinde orijinalleri orijinal çıktı alanından kaldırın.
7
Sonraki orijinali yerleştirin ve  (Başlat) seçeneğine basın.
Tüm orijinallerin taramasını bitirinceye kadar bu adımı tekrarlayın.
Tarama ayarlarını değiştirmek için, <Ayarları Değiştir> seçeneğine basın.
<Ayarları Değiştir> seçeneğinde aşağıdaki fonksiyonlar kullanılabilir. İş Oluşturma modundayken, diğer fonksiyonlar için ayarları değiştiremezsiniz. Gerekli tarama ayarlarını önceden belirlemeniz gerekir.
<Tarama Boyutu>
<2-Yönlü Orijinal>
<Yoğunluk>
<Orijinal Tür>
<Kopya Oranı>
1-yönlü orijinaller: ve 2-yönlü orijinalleri birlikte tararken ve gönderirken, taradığınız ilk belge 2-yönlü orijinal ise, <2-Yönlü Orijinal> seçeneğini ayarlayın. 1-yönlü orijinali tararken, <Ayarları Değiştir> öğesindeki <2-Yönlü Orijinal> seçeneğini devre dışı bırakın.
8
<Gönderime Başla> öğesine basın.
Tüm taranmış belgeler tek olarak birleştirilir ve belirlenen hedefe gönderilir.
A143-06H