Bulut Hizmetine Bağlı Fonksiyonlar

Kullanmakta olduğunuz makinenin modeline bağlı olarak, cihazın kullanım durumunu ve kullanıcıyı bulut hizmetine bağlayarak denetleyebilirsiniz.

uniFLOW Online Express

Bulutta "kiracılar" oluşturarak ve kullanıcı bilgileri ile cihazlarını kaydederek, bir sunucu derlemeden aşağıdaki fonksiyonları kullanabilirsiniz.
Kiracı oluşturma ve bunlara erişme ile ilgili talimatlar için bayinize veya servis temsilcinize başvurun.
uniFLOW Online Express hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. "First Steps Guide".

Güvenli Cihaz Kullanım Ortamı Oluşturan "Kimlik Doğrulama Fonksiyonu"

Kullanıcıları ve cihazları uniFLOW Online Express uygulamasına kaydederek, yerel bir sunucuya gerek olmadan güvenli ve kişiselleştirilmiş bir yazdırma ortamı oluşturabilirsiniz. Bu ortamda, örneğin, kullanıcının başka birisi tarafından bırakılan baskıları yanında götürdüğü sorunları önlemeye yardımcı olabilir veya cihaz ekranını yalnızca kendiniz için kişiselleştirebilirsiniz.
uniFLOW Online Express kimlik doğrulama fonksiyonu kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir:
Kimlik doğrulama fonksiyonu için kullanıcı bilgilerini yönetme
Kimlik kartları ve PIN kodları gibi kimlik doğrulama bilgilerini yönetme
Kimlik doğrulama yöntemini ve kimlik doğrulama sistemini değiştirme*
*Yalnızca yöneticiler için

Günlükleri ve Maliyetleri Denetlemeyi Sağlayan "Hesaplama ve Raporlama Fonksiyonu"

Bu fonksiyon uniFLOW Online Express üzerindeki aynı kiracıya kayıtlı/bağlı cihazların kullanımını hesaplayıp bir rapor oluşturur. Bu fonksiyon uniFLOW Online Express kimlik doğrulama fonksiyonuna bağlanarak her bir kullanıcının kullanım günlüğünü denetlemenizi ve her bir cihazın maliyetini hesaplayabilmeniz/denetleyebilmeniz için kopyalanan/taranan her sayfanın maliyet tablolarını oluşturmanızı sağlar.

Tarana Verileri E-posta Adresine veya Buluta Gönderen "Basit Tarama Fonksiyonu"

Bu fonksiyon, taranan belgeleri e-posta adresinize göndermenize (Scan to Myself) veya doğrudan harici bulut hizmetinde depolamanıza olanak tanır.
Ana Özellikler
Kimlik Doğrulama Fonksiyonu
Kullanıcı kayıt yöntemi
Office 365TM hesabını bağlama
CSV biçiminde yükleme
E-posta ile kullanıcıları kaydetme
Manuel giriş
Kullanıcı kimlik doğrulama sistemi
Microsoft Azure Active Directory
Aktif Dizin Federasyon Hizmetleri ile entegre Office 365TM
Şirketinizdeki Aktif Dizin
Harici SNS hizmetleriyle bağlama (Çoklu Oturum Açma)
Kimlik doğrulama yöntemi
PIN kodu
Kimlik kartı
Kimlik kartı + PIN kodu
Hesaplama ve Raporlama Fonksiyonu
Rapor türü
Her kullanıcının kullanım günlüğü
Her cihazın kullanım günlüğü
Tüm kullanıcıların kopyalama/yazdırma/tarama/faks günlükleri
Tüm cihazların kopyalama/yazdırma/tarama/faks günlükleri (tüm dönemler)
Tüm cihazların kopyalama/yazdırma/tarama/faks günlükleri (belirli bir dönem)
Basit Tarama Fonksiyonu
Gönderme/depolama fonksiyonu
Scan to Myself (E-posta gönderme), Scan to Google Drive
Dosya formatı
TIFF, PDF
A143-0EU