Kağıt Tipi Yönetim Ayarları

Sık kullanılan kağıt tipleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri <Özel Tür> olarak kaydedebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Yeni kağıt tipini kaydetmek için önce dahili işlem parametrelerinin tümünü kopyalamak amacıyla yeni tipe benzeyen bir kağıt tipini kopyalayın. Bu işlem uygun ayarları kayıtlı özel kağıttan yeni kağıt tipine kolayca kopyalar.
Ayrıca özelliklere bağlı olarak özel kağıdı düzenleyerek yazdırma kalitesini ve kağıt besleme sorununu düzeltebilirsiniz.
Özel kağıt tiplerini kaydetmek veya kayıtlı özel kağıt tiplerinin ayarlarını değiştirmek için yönetici olarak oturum açmanız gereklidir. Makinede Oturum Açma
Özel kağıt tipini kaydederken kağıt kaynağını belirtemezsiniz. Kağıt kaynağını kaydetme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kağıt Çekmecesinde Kağıt Boyutunu ve Türünü Belirtme.
Kayıtlı özel kağıt tipi bilgilerini içeri/dışarı aktarabilir ve başka bir Canon makinesi ile paylaşabilirsiniz. Ayarları Tek Tek Alma/Aktarma

Sık kullanılan kağıt tiplerini kaydetme

1
 (Ayarlar/Kayıt) öğesine basın.
2
<Tercihler> <Kağıt Ayarları>  <Kağıt Tipi Yönetim Ayarları> seçeneğine basın.
3
Ayarları belirtin.

Kağıt tipi açılır listesi
Görüntülenecek kağıt tipini seçmenizi sağlar.
Listeyi Sınıflama Ölçütü
Listenin görüntülenme sırasını değiştirmenizi sağlar.
<Detaylar/Düzenle>
Seçilen kağıt tipinin ayrıntılarını <Detaylar/Düzenle> ekranında görüntüler. Özel bir kağıt tipi seçerseniz, onu düzenleyebilirsiniz.
<Çoğalt>
Seçilen kağıt tipini özel kağıt tipi olarak çoğaltır.
<Sil>
Seçilen özel kağıt tipini siler.
<Değiştir>
Özel kağıt tipinin <Detaylar/Düzenle> ekranında görünür ve seçilen öğenin ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
Sadece özel kağıt tiplerini düzenleyebilir/silebilirsiniz.
4
<Tamam> seçeneğine basın.

Belirtilebilen öğeler

Aşağıdaki öğeler belirtilebilir.

İsim

Özel kağıt tipinin adını değiştirebilirsiniz.
Özel kağıt tipinin ayarlarını kaydettiğinizde adını değiştirmeyi unutmayın. Makineye kayıtlı varsayılan kağıt tiplerinin ayarlarını değiştiremezsiniz.

Gramaj

Özel kağıt tipinin gramajını değiştirebilirsiniz.
Ayarlanan kağıdın gerçek ağırlığından farklı bir değer girerseniz kağıt sıkışması meydana gelebilir ve görüntü kalitesi olumsuz şekilde etkilenebilir.

Bitir

Kaydettiğiniz Özel Tipin Sonlandırma ayarını değiştirebilirsiniz.
Yüklenen kağıdınkinden farklı bir sonlandırma tipi seçerseniz kağıt sıkışması meydana gelebilir ve görüntü kalitesi olumsuz şekilde etkilenebilir.

Tür

Kaydettiğiniz Özel Tipin Tip ayarını değiştirebilirsiniz.
Yüklenen kağıdınkinden farklı bir kağıt tipi seçerseniz kağıt sıkışması meydana gelebilir ve görüntü kalitesi olumsuz şekilde etkilenebilir.

Renkli

Özel kağıt tipinin rengini değiştirebilirsiniz.
Yüklenen kağıdınkinden farklı bir renk seçerseniz kağıt sıkışması meydana gelebilir ve görüntü kalitesi olumsuz şekilde etkilenebilir.

Şablon Kağıdı Olarak Kullan

Antetli kağıt gibi önceden basılmış bir kağıdı (üzerine önceden logolar basılmış kağıt) kullanmak için bu modu <Açık> olarak ayarlayabilirsiniz.
<Şablon Kağıdı Olarak Kullan> için <Açık> olarak ayarlanmış özel kağıt tipi aşağıdaki durumlarda otomatik olarak seçilmez.
Yazdırılacak kağıt tipi <Oto> olarak ayarlandığında
<Kağıt Kaynağı Oto Seçimi> ayarı <Açık> yapılıp kopyalama sırasında <Kağıt Tipini Dikkate Alın> ayarı da <Kapalı> yapıldığında
<Şablon Kağıdı Olarak Kullan> ayarı <Açık> yapıldığında kağıt yükleme yöntemleri:
Ana ünitenin kağıt çekmecesi: logolu yüz aşağı dönük
Ana ünitenin kağıt çekmecesi dışındaki bir kağıt kaynağı: logolu yüz yukarı dönük

<Nemli Ortam Modu>

Makine ortamındaki nem nedeniyle baskı sorunları meydana gelebilir. Bu ayar, bu sorunu iyileştirebilir.
Aşağıdaki durumlarda bu ayarı yapın. Baskı sonuçları daha iyi olabilir.
<Yüksek Nem>: Makineyi yüksek nemli bir ortamda kullanırken baskı yoğunluğu düşük veya düzensizse bu ayarı yapın.
<Dşk Nemlilik 1>: Makineyi düşük nemli bir ortamda kullanırken görüntüler ve metin bulanıksa bu ayarı yapın.
<Dşk Nemlilik 2>: Makineyi düşük nemli bir ortamda kullanırken, görüntülerde toner dağılması veya görüntünün gölgeli kısımlarında beyaz lekeler (beyaz kalan alanlar) varsa bu ayarı yapın.
İki ayarı da kullanmamak için <Standart> seçeneğini ayarlayın.

<Çıktı Kğdn Yapış. Önl. Modu>

İki taraflı baskı yapılırken, baskı verilerinin görüntü yoğunluğuna bağlı olarak kağıt birbirine yapışabilir. Bu ayar, bu sorunu iyileştirebilir.
<Mod 2>, sayfaların birbirine yapışmasını önlemede <Mod 1>’e kıyasla daha iyidir, ancak iki taraflı baskı yapılırken baskı hızı azalır.

<Kğt Toz. Kyn. Grnt Bzklklrn Az.>

Çok miktarda kağıt tozu içeren kağıtların kullanılması, görüntülerin soluk veya çizgili yazdırılmasına neden olabilir. Bu ayar, bu sorunu iyileştirebilir.
<Açık> olarak ayarlandığında baskı hızı azalabilir.

<ÇA Tpsdki Kğt Tşımasını Ayarla>

Çok amaçlı tepsiden besleme sırasında düşük kağıt besleme hızı nedeniyle ortaya çıkan kağıt besleme sorunlarını düzeltir.
<Açık> olarak ayarlandığında baskı hızı azalabilir.

<İnce Kağıt Dalglnmasını Azalt>

Bu ayar, ince kağıda baskı yapılırken buruşmayı veya kıvrılmayı iyileştirebilir.
<Açık> olarak ayarlandığında baskı soluk olabilir.

<İnce/Düz Kğt Kırışklklarını Azalt>

İnce, Düz 1, Düz 2 veya Düz 3 üzerine baskı yapılırken buruşma meydana gelebilir. Bu ayar, bu sorunu iyileştirebilir.
<Açık> olarak ayarlandığında baskı hızı azalabilir.

<Zarf Kırışıklıklarını Azalt>

Zarf üzerine baskı yapılırken buruşma meydana gelebilir. Bu ayar, bu sorunu iyileştirebilir.
<Açık> olarak ayarlandığında baskı soluk olabilir.
A143-0F0