Kayıtlı Belgeleri Yazdırma (Yazdırma Şablonu)

Önceden kaydedilmiş görüntü ve belgeleri yazdırabilirsiniz. Sık kullanılan belgelerin şablonlarını kaydederek gerektiğinde bu belgeleri hızla yazdırabilirsiniz.

Belgeleri Kaydetme/Düzenleme

1
Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma
2

Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Yazıcı]  [Yazdırma Şablonu] öğelerine tıklayın.
4
[Düğme Ekle] öğesine tıklayın.
Bir düğmedeki ayarları değiştirmek için düğmenin adına tıklayın.
Bir düğmeyi silmek için [Sil] öğesine tıklayın.
5
Düğme bilgilerini girin ve gerekli ayarları yapılandırın.
[Düğme Adı:]
<Ana Menü> ekranında görüntülenecek düğmenin adını girin.
[Açıklama:]
Gereken şekilde bir açıklama veya not girin.
[Yazdırılacak Dosya (PDF/JPEG):]
PDF veya JPEG dosyalarının yazdırılıp yazdırılmayacağını belirtin.
[Düğmeye Basıldıktan Sonra Hemen Yazdır]
Düğmeye basıldıktan sonra işleri hemen yürütmek için bunu seçin. Bu ayara sahip düğmeler için işareti görüntülenir.
[Düğme Ayarları]
Kopya sayısı ve iki taraflı yazdırma gibi, yazdırmayla ilgili ayarları yapılandırın.
Ayarlar yapılandırılmazsa yazdırma işlemi <Yazıcı> için <Özel Ayarlar> seçeneklerine göre gerçekleştirilir.
6
[Ekle] öğesine tıklayın.
Yazdırılacak Dosyalar
En fazla beş belge kaydedilebilir.
Maksimum boyutu 48 MB olan belgeler kaydedilebilir.
Belgeleri kaydetmek için garanti edilen minimum depolama alanı, tutma ve güvenli yazdırma işlerine ilişkin alan dahil olmak üzere 4 GB'tır.

Belgeleri Yazdırma

1
<Ana Menü> ekranında kayıtlı bir belge için düğmeye basın.
[Düğmeye Basıldıktan Sonra Hemen Yazdır] öğesi ayarlandıysa yazdırma işlemi hemen başlar.
2
<Yazdrmy Bşlt> öğesine basın.
Yazdırma başlar.
Parola ayarlanmış veya yazdırmak için parola girilmesini gerektiren PDF dosyaları yazdırılamaz.
Yazdırılan bir işi iptal etmek için <Yazdırmayı İptal Et> öğesine basın.
A143-07X