<Uzak Adres Defterini Açık Tut>

Bir uzak adres defterini herkese açık hale getirme ayarlarını belirtin.
Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.

<Adres Defterini Açık Tut>

 (Ayarlar/Kayıt)  <Hedefi Ayarla>  <Uzak Adres Defterini Açık Tut>
Bu makinenin adres defterini ağdaki başka makineleri açıp açmamayı seçebilirsiniz.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Adres Defterini Açık Tut>
<Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
C
Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri
A143-0JX