Ayarlar/Kayıt

Bu bölümde açıklanan ayarları yapılandırarak, makineyi ortamınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz. Yapılandırmayı başlatmak için  (Ayarlar/Kayıt) seçeneğine basın.
Bu bölümde, Ayarlar/Kayıt menüsündeki her öğenin neleri yapılandırabileceği açıklanmaktadır. Kullanılabilir öğelerin, girişteki kullanıcı ayrıcalıklarına ve kullanılan cihazlara bağlı olarak farklılık gösterdiğini unutmayın.
<Ses Seviyesi Ayarları> düğmesine bastığınızda ses seviyesi ayarları (Sesi Ayarla) görüntülenir.
Makinedeki yüklü isteğe bağlı ekipmanın yapılandırmasına bağlı olarak bazı ayarlar görüntülenmeyebilir.
Ayarlara bağlı olarak da bazı değişiklikler anında yansıtılmayabilir. Bu durumda, aşağıdakilerden birinin yapılması gerekir.
Değişiklik yapmak isteyip istemediğinizi onaylamak için ekranda <Evet> seçeneğine basın.
 (Ayarlar/Kayıt) <Ayar Değş. Uygula> öğelerine basın.
Makineyi yeniden başlatın.
Yöneticilerin ayarlayabileceği öğeler, genel kullanıcıların ayarlayabileceğinden farklıdır. Ayarlanabilen öğeler, yönetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcılar tarafından uygulanan işlev sınırlamalarına bağlı olarak da farklılık gösterir.

Ayar Listeleri

Ayar öğeleri ve değerler Ayar Açıklaması altına yazılır. Fabrika varsayılanları kalın kırmızı karakterlerle yazılır.
"DeviceAdmin" ve "NetworkAdmin"
"DeviceAdmin" ve "NetworkAdmin" öğeleri Ayarlar/Kayıt tablosundaki her öğe için yazılır. Makine için yönetici rolü belirtilmişse Administrator ayrıcalıkları olan kullanıcılar tüm ayarları değiştirebilirken genel kullanıcılar kısıtlıdır ve yalnızca bazı ayarları değiştirebilirler. Bu sırada, DeviceAdmin veya NetworkAdmin ayrıcalıkları olan kullanıcılar kısıtlanmış olsalar dahi bazı ayarları değiştirebilirler. Bu ayarlarda "Evet" veya "Hayır" ibaresi ayarların DeviceAdmin ve NetworkAdmin ayrıcalıkları ile değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.
"Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir"
"Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir" öğesi Ayarlar/Kayıt tablosundaki her öğe için yazılır. "Evet" veya "Hayır" ibaresi ayarların Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde ayarlanıp ayarlanamayacağını gösterir.
Tüm İşlevi İçe Aktar
"Tüm İşlevi İçe Aktar" öğesi Ayarlar/Kayıt tablosunda yazılıdır. Bir ayar öğesinin toplu olarak alınıp alınamayacağına bağlı olarak "A", "B", "C" veya "Hayır" yazar.
A, B ve C'nin anlamları
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
Bu bölüm, hangi Ayarlar/Kayıt öğelerinin Uzak Kullanıcı Arabirimi'ndeki toplu aktarma fonksiyonunun hangi öğelerine karşılık geldiğini belirtir. İçeri/dışarı aktarılamayan öğeler için "-" belirtilir. Tüm Ayarları Alma/Aktarma
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nden Toplu Aktarma İçin Mevcut Öğeler

<Kişisel Ayarlar> ve <Cihaz Ayarları>

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Kullanıcıları Yönetme) etkinleştirildiğinde  (Ayarlar/Kayıt) seçeneğine basarak Yönetici ayrıcalıkları ile oturum açtıktan sonra ekranda <Kişisel Ayarlar> ve <Cihaz Ayarları> görüntülenir. <Kişisel Ayarlar> seçeneğini belirler ve kişiselleştirilebilen öğeleri değiştirirseniz ayarlar makinede oturum açmış olan kullanıcının kişisel ayarları olarak kaydedilir (Kişiselleştirilebilen Öğelerin Listesi). <Cihaz Ayarları> seçeneğini belirlerseniz, ayarlar makinenin ayarları olarak kaydedilir. <Kişisel Ayarlar> seçeneği belirlendiğinde olduğu gibi Yönetici ayrıcalıkları olmayan bir kullanıcı olarak oturum açar ve kişiselleştirilebilen ayarları değiştirirseniz ayarlar cihaz ayarları olarak kaydedilmeden kişisel ayarlar olarak kaydedilir.
A143-0F1