XPS

Öğelerle ("A", "B", "C" ve "Hayır") ilgili bilgi için "Tüm İşlevi İçe Aktar" sütununda Tüm İşlevi İçe Aktar bölümüne bakın.
Öğe
Ayar Açıklaması
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Uzak Kullanıcı Arabiriminde ayarlanabilir
Tüm İşlevi İçe Aktar
Uzak Kullanıcı Arabirimi ile Dışa Aktarırken Öğenin Adı
<Kağıt Kayd.>
<Açık>, <Kpl>
Evet
Evet
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Eşleştirme Yöntemi>
<Genel>, <Algısal>, <Kolorimetrik>, <Canlı Fotoğraf>, <İndirme Profili>
Evet
Evet
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Foto Düzeltme (Yalnızca Renkli)>
<Photo Optimizer PRO>
<Açık>, <Kpl>
Evet
Evet
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Kırmızı Göz Düzeltme>
<Kırmızı Göz Düzeltme>: <Açık>, <Kpl>
Evet
Evet
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Kırmızı Göz Düzeltme Düzeyi>*1: <Zayıf>, <Standart>, <Güçlü>
<Yüz Aydınlatıcı>
<Yüz Aydınlatıcı>: <Açık>, <Kpl>
Evet
Evet
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Yüz Aydınlatıcı Düzeyi>*1: <Zayıf>, <Standart>, <Güçlü>
<Yarım Tonlar>
<Hata Ayıklama (Ylnzc 600 dpi)>: <Açık>, <Kpl>
<Metin>: <Çözünürlük>
, <Tonlama>
<Grafikler>: <Çözünürlük>
, <Tonlama>
<Görüntü>: <Çözünürlük>
, <Tonlama>
Evet
Evet
Evet
B
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Gri Dengesi>
<Metin>: <Açık>, <Kpl>
<Grafikler>: <Açık>, <Kapalı>
<Görüntü>: <Açık>, <Kapalı>
Evet
Evet
Evet
B
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
<Gri Tonlama Dönüşümü>*1
<Metin>: <sRGB>, <NTSC>, <Tek Tip RGB>
<Grafikler>: <sRGB>, <NTSC>, <Tek Tip RGB>
<Görüntü>: <sRGB>, <NTSC>, <Tek Tip RGB>
Evet
Evet
Evet
C
Yazıcı Ayarlarının Ayarları
*1 Sadece isteğe bağlı uygun ürün kullanılabilir olduğunda veya uygun ayar belirtildiğinde görünen öğeleri gösterir.
A143-0HY