IPv4 Adresi Ayarlama

IPv4 adresi ayarlamanın iki yöntemi vardır: DHCP kullanarak otomatik ayırma ve manuel olarak girme. Ortamınıza göre bu ikisinden birini seçin. Gerektiği şekilde bir bağlantı testi gerçekleştirin.

IPv4 Adresi Ayarlama

1
 (Ayarlar/Kayıt) öğesine basın.
2
<Tercihler>  <Ağ>  <TCP/IP Ayarları>  <IPv4 Ayarları> seçeneğine basın.
3
IPv4 ayarlarını etkinleştirmek için <IPv4 Kullan> <Açık> <Tamm> öğelerine basın.
4
<IP Adresi Ayarları> seçeneğine basın ve bir IP adresi belirleyin.
Hem otomatik hem de manuel ayırmayı seçebilirsiniz. Her ikisini de ayarlayıp Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde [Adres Alınamadığında DHCP Sunucusundan En Son Alınan Adresi Sağla] öğesinin seçimini kaldırırsanız otomatik IP adresi alma başarısız olduğunda manuel olarak girilen IP adresi kullanılır.
DHCP kullanarak otomatik ayırma
<DHCP> veya <Oto IP> seçeneğine basın. Ağ ortamınıza göre bunlardan birini seçin. Hem <DHCP> hem de <Oto IP> seçerseniz, DHCP kullanarak otomatik ayırma öncelik taşır.
<Oto IP> seçeneğine basarsanız ağda (LAN) kullanılabilir IP adresi otomatik olarak aranır ve her öğenin değeri ayrılır. Bu işlev, IP adresini bir DHCP sunucusu kullanmadan ayırır. Ancak yönlendirici aralığının dışında iletişim mümkün değildir.
Hem <DHCP> hem de <Oto IP>’nin birlikte kullanılamadığı ortamlarda ikisinden biri seçiliyse, makine ağda hizmetin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmeye çalışacağından gereksiz iletişim meydana gelir.
Manuel girişle ayarlama
1
Hem <DHCP> hem de <Oto IP>’nin iptal edildiğini onaylayın.
İkisinden herhangi biri seçiliyse düğmeye basarak iptal edin.
2
IP adresi, alt ağ maskesi ve ağ geçidi adresini girin.
Her birine karşılık gelen düğmeye basın ve değerleri girin.
5
<Tamm> öğesine basın.
6
 (Ayarlar/Kayıt) <Evet> öğelerine basın.

Bir IPv4 Adresi için Bağlantı Testi Yapma

Makine düzgün şekilde bağlandığında Uzak Kullanıcı Arabirimi oturum açma ekranı bilgisayarda görüntülenebilir (Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni Başlatma). Makinenin kumanda panelinde bir bağlantı testi gerçekleştirebilirsiniz.
 (Ayarlar/Kayıt) <Tercihler>  <Ağ>  <TCP/IP Ayarları>  <IPv4 Ayarları>  <PING Komutu>  Kullanılan herhangi bir başka aygıtın adresini girin  <Başlat>
Makine düzgün şekilde bağlandığında <Ana bilgisayardan yanıtlayın.> mesajı görüntülenir.
IP adresleri düzgün ayarlanmış olsa da makine bir ağ anahtarına bağlıysa ağa bağlanmamış olabilir. Bu durumda makine iletişiminin başlangıcını erteleyin ve tekrar bağlanmaya çalışın. Bir Ağa Bağlanırken Bekleme Süresini Ayarlama
A143-031