בדיקת מספר הדפים לצילום/הדפסה/פקס/סריקה

בתצוגת לוח המגע, ניתן לבדוק את סך הדפים לצילום, שליחה/קבלה של פקס, סריקה, והדפסה.
1
לחץ על מקש [פרטי מונה/התקן].
לוח הבקרה
2
בדיקת סך הדפים המצולמים, הסרוקים והמודפסים.
אם ברצונך לבדוק את סך הדפים שנסרקו ונשלחו, לחץ על <בדיקת מונה שליחות/פקס>.
ניתן להדפיס רשימה שמציגה את מספר הדפים שבהם נעשה שימוש לצורכי צילום, הדפסה, סריקה ושליחה/קבלה של פקס.
ניתן גם לבדוק מידע שבמונה עבור כל הרחבה (AddOn). לחץ על <בדוק מונה AddOn> במסך בשלב 2. לחיצה על <פרטי התקן/אחר>‏ <בדיקת תצורת ההתקן> באותו מסך, מאשפרת בדיקה של האופציות המותקנות במכשיר.
למידע נוסף אודות תנאי הספירה, צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.
למידע על <שירות ניטור>, פנה למשווק או לנציג השירות שלך.
A137-0EW