הדפסה באמצעות AirPrint

אפשר להדפיס מ-iPad, ‏iPhone, ‏iPod touch או Mac ללא שימוש במנהל התקן של מדפסת.
דרישות מערכת
מכשיר אחד ממכשירי Apple הבאים נדרש כדי להדפיס באמצעות AirPrint.
iPad (כל הדגמים)
iPhone‏ (3GS ואילך)
iPod touch (דור שלישי ואילך)
Mac ‏(OS X 10.7 ואילך)*1
*1 ‏OS X 10.9 ואילך בעת שימוש בחיבור USB
סביבת הרשת
אחת מהסביבות הבאות נדרשת.
סביבה שבה מכשיר Apple והמכשיר מחובר לאותו LAN
סביבה שבה מכשיר Apple והמכשיר מחוברים ישירות
סביבה שבה מחשב Mac מחובר למכשיר באמצעות USB

הדפסה מ-iPad, ‏iPhone או iPod touch

1
ודא שהמכשיר מופעל ומחובר למכשיר Apple.
להסבר כיצד לוודא, ראה הגדרת סביבת הרשת.
למידע על החיבור הישיר, ראה חיבור ישיר.
2
מהיישום שמותקן במכשיר Apple, הקש על כדי להציג את אפשרויות התפריט.
3
הקש [הדפס].
4
בחר מכשיר זה מתוך [מדפסת].
המדפסות שמחוברות לרשת מוצגות כאן. בחר במכשיר זה בשלב זה.
מסך לבחירת המכשיר ב-[מדפסת] לא מוצג ביישומים שאינם תומכים ב-AirPrint. במקרה זה, לא ניתן לבצע הדפסה.
5
ציין את הגדרות ההדפסה בהתאם לצורך.
ההגדרות וגודלי הנייר הזמינים משתנים בהתאם ליישום שבשימוש.
6
הקש [הדפס].
ההדפסה תתחיל.
בדיקת מצב ההדפסה
במהלך ההדפסה, לחץ על לחצן הבית של מכשיר Apple פעמיים הקש על [הדפס].

הדפסה מ-Mac

1
ודא שהמכשיר מופעל ושהוא מחובר למחשב ה-Mac.
להסבר כיצד לוודא, ראה הגדרת סביבת הרשת.
2
מה-Mac, הוסף את המכשיר ב-[System Preferences]‏ [Printers & Scanners].
אם המכשיר כבר נוסף עבור סריקה או שליחת פקסים, אין צורך בפעולה זאת.
3
פתח מסמך ביישום והצג את תיבת הדו-שיח של הדפסה.
אופן ההצגה של תיבת הדו-שיח של הדפסה שונה בכל יישום. למידע נוסף, עיין במדריכים של היישום שבו אתה משתמש.
4
בחר את המכשיר בתיבת הדו-שיח של הדפסה.
המדפסות שנוספו ל-Mac מוצגות. בחר במכשיר בשלב זה.
5
ציין את הגדרות ההדפסה בהתאם לצורך.
ההגדרות וגודלי הנייר הזמינים משתנים בהתאם ליישום שבשימוש.
6
לחץ על [הדפס].
ההדפסה תתחיל.
ניתן לציין האם להציג מסך שגיאה בלוח הבקרה אם לא ניתן לבצע את ההדפסה כרגיל עקב בעיה עם נתוני ההדפסה. לפרטים, ראה <הצג שגיאות עבור ‎AirPrint‎‏>.
A137-09L