کاغذ موجود

انواع کاغذی که می‌تواند با این دستگاه استفاده شوند، در جدول زیر نشان داده شده اند.
برای کسب اطلاعات پیرامون کاغذهای موجود با گزینه‌های ضمیمه شده، به ویژگی‌های گزینه‌های مربوطه مراجعه کنید.
همچنین موارد احتیاطی پیرامون استفاده از کاغذ را تأیید کنید.

اندازه‌های کاغذ پشتیبانی شده

اندازه‌های کاغذ
منبع کاغذ (استاندارد)
منبع کاغذ (اختیاری)
کشوی کاغذ ۱
سینی چندمنظوره
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
A4
A5
A5R
A6
B5
B6
16K
LTR
LGL
-
3x5
-
-
-
STMT
EXEC
اندازه سفارشی
(76.2 میلی‌متر x‏ 127.0 میلی‌متر تا 216.0 میلی‌متر x‏ 355.6 میلی‌متر)
*1
*2
*2
No.10 (COM10)
-
-
-
ISO-C5
-
-
-
DL
-
-
-
Monarch
-
-
-
Nagagata 3
-
-
-
Nagagata 4
-
-
-
Nagagata 40
-
-
-
Yougatanaga 3
-
-
-
*1 می‌توانید از محدوده تنظیمات اندازه سفارشی از 148.0‏ x ‏101.6 میلی‌متر تا 216.0‏ x ‏297.0 میلی‌متر استفاده کنید.
*2 می‌توانید از محدوده تنظیمات اندازه سفارشی از 148.0‏ x ‏101.6 میلی‌متر تا 216.0‏ x ‏355.6 میلی‌متر استفاده کنید.
اندازه‌های کاغذ که توسط این دستگاه پشتیبانی می‌شوند
طرف "عمودی" و طرف "افقی" کاغذ

انواع کاغذ‌های پشتیبانی‌شده

می‌توانید برای این دستگاه از کاغذ بدون کلر استفاده کنید.
نوع کاغذ
وزن کاغذ
منبع کاغذ (استاندارد)
منبع کاغذ (اختیاری)
کشوی کاغذ ۱
سینی چندمنظوره
Paper Feeder PF-D
Cassette Feeding Unit-AV
نازک
60 گرم/متر‌مربع
ساده 1
61 تا 74 گرم/متر‌مربع
ساده 2
75 تا 90 گرم/متر‌مربع
ساده 3
91 تا 105 گرم/متر‌مربع
سنگین 1
106 تا 119 گرم/متر‌مربع
سنگین 2
120 تا 128 گرم/متر‌مربع
سنگین 3
129 تا 163 گرم/متر‌مربع
سنگین 4
164 تا 200 گرم/متر‌مربع
-
-
-
سنگین 5
201 تا 216 گرم/متر‌مربع
-
-
-
رنگی
61 تا 74 گرم/متر‌مربع
بازیافتی 1 *1
61 تا 74 گرم/متر‌مربع
بازیافتی 2 *1
75 تا 90 گرم/متر‌مربع
سربرگ 1
61 تا 74 گرم/متر‌مربع
سربرگ 2
75 تا 90 گرم/متر‌مربع
سربرگ 3
91 تا 105 گرم/متر‌مربع
سربرگ 4
106 تا 119 گرم/متر‌مربع
سربرگ 5
120 تا 128 گرم/متر‌مربع
سربرگ 6
129 تا 163 گرم/متر‌مربع
سربرگ 7
164 تا 200 گرم/متر‌مربع
-
-
-
برچسب‌ها
118 تا 130 گرم/متر‌مربع
-
اوراق بهادار 1
60 تا 74 گرم/متر‌مربع
اوراق بهادار 2
75 تا 105 گرم/متر‌مربع
پاکت نامه
80 تا 100 گرم/متر‌مربع
-
-
-
*1 می‌توانید از کاغذ 100% بازیافتی استفاده کنید.

کاغذ موجود برای کپی دو طرفه/چاپ دوطرفه

هنگام انجام کپی دوطرفه یا چاپ دوطرفه، از کاغذهایی استفاده کنید که معیارهای زیر را داشته باشند.
اندازه کاغذ:
A4، ‏B5، ‏A5R، ‏LGL، ‏LTR، ‏EXEC، ‏16K، اندازه سفارشی (148.0 میلی‌متر‏ x ‏210.0 میلی‌متر تا 216.0 میلی‌متر‏ x ‏355.6 میلی‌متر)
نوع کاغذ:
نازک، ساده 1، ساده 2، ساده 3، سنگین 1، سنگین 2، سنگین 3، بازیافتی 1، بازیافتی 2، سربرگ 1، سربرگ 2، سربرگ 3، سربرگ 4، سربرگ 5، سربرگ 6، رنگی، باکیفیت 1 و باکیفیت 2
وزن کاغذ:
60 گرم/متر مربع تا 163 گرم/متر مربع
اگر از کاغذ دیگری استفاده می‌کنید، از <2nd Side of 2-Sided Page> برای کپی/چاپ در پشت کاغذ چاپ شده استفاده کنید.

کاغذ غیرقابل استفاده

قبل از چاپ، بررسی کنید که کاغذ مورد استفاده مناسب است یا خیر. از انواع کاغذهای زیر استفاده نکنید، زیرا می‌توانند منجر به گیر کردن کاغذ یا بروز خطای چاپ شوند:
کاغذ تا خورده، چروکیده، چین خورده، پاره شده یا مرطوب*1
کاغذ نی نازک، کاغذ بسیار نازک، کاغذ زبر، کاغذ براق
کاغذی که چسب یا سایر مواد چسبنده روی آن باشد، یا کاغذ برچسبی که بتوان پشت آن را به راحتی جدا کرد
کاغذ چاپ شده با چاپگر انتقال حرارت، کاغذی که پشت آن با چاپگر انتقال حرارت چاپ شده است
*1 چاپ کردن روی کاغذ مرطوب ممکن است باعث انتشار بخار از قسمت خروجی یا چسبیدن قطرات آب به قسمت خروجی شود اما این موارد نشان‌دهنده عیب دستگاه نیستند. دلیل این امر تبخیر آب موجود در کاغذ به وسیله حرارت تولید شده هنگام ثابت شدن تونر روی کاغذ است. زمانی که دمای اتاق پایین باشد احتمال بروز این اتفاق بیشتر است.

موارد احتیاطی در مورد کاغذ

هنگام کار با کاغذ
فقط از کاغذی استفاده کنید که به طور کامل با محیطی که دستگاه نصب شده مطابقت دارد. استفاده از کاغذی که تحت رطوبت یا دمای متفاوت نگهداری شده، ممکن است موجب گیر کردن کاغذ یا کیفیت ضعیف چاپ شود.
استفاده و نگهداری از کاغذ
توصیه می‌کنیم که بلافاصله پس از باز کردن بسته، از کاغذها استفاده کنید. کاغذهای باقیمانده را در بسته‌بندی اصلی شان بگذارید، و آنها را روی سطح صاف نگه دارید.
کاغذها را در بسته‌بندی اصلی شان نگه دارید تا از مرطوب شدن یا خشک شدن کاغذ جلوگیری شود.
کاغذ را به گونه‌ای نگهداری نکنید که موجب تا خوردن یا خم شدن آن شود.
کاغذ را به صورت عمودی نگه ندارید یا با حجم زیاد دسته‌بندی نکنید.
کاغذ را در مقابل نور مستقیم آفتاب، یا در مکانی که در معرض رطوبت، خشکی یا تغییرات زیاد در دما یا رطوبت است قرار ندهید.
زمان چاپ روی کاغذی که جاذب رطوبت است
ممکن است از محل خروجی کاغذ بخار ساطع شود یا در اطراف ناحیه خروجی کاغذ قطره‌های آب تشکیل شود. این موارد که زمان ایجاد حرارت از ثابت شدن تونر روی کاغذ ایجاد می‌شود و در کاغذ رطوبت ایجاد می‌کند که به صورت بخار ساطع می‌شود غیرمعمول نیستند (بیشتر در دماهای پایین اتاق روی می‌دهد).

نگهداری کاغذ چاپ شده با دستگاه

A135-025