ارسال فاکس به صورت دستی (ارسال دستی)

پس از آن که بررسی کردید که مقصد برای دریافت فاکس آماده است، می‌توانید به صورت دستی اسناد را فاکس کنید.
اگر خط‌های دیگری اضافه کرده باشید، تنها می‌توانید از خط 1 (خط استاندارد) برای ارسال دستی استفاده کنید.
برای ارسال فاکس بطور دستی با فشار دادن <On-Hook>،‏ <Use ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> به <Off> تنظیم کنید. اگر روی <On> تنظیم شده باشد، ممکن است نتوانید اسناد را ارسال کنید. استفاده از سیستم مدیریت دسترسی
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
وقتی می‌خواهید چندین صفحه را ارسال کنید، اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار دهید. وقتی سند اصلی روی صفحه شیشه‌ای قرار داده می‌شود، تنها می‌توانید یک صفحه را ارسال کنید.
2
<Fax> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<On-Hook> را در صفحه "ویژگی‌های اصلی فاکس" فشار دهید. صفحه ویژگی‌های اصلی فاکس
4
شماره تلفن گیرنده را وارد کنید.
5
دقت کنید که باید صدای گیرنده یا صدای بلندی را بشنوید.
6
 (Start‎) را فشار دهید.
اسناد اصلی اسکن شده و ارسال آغاز می‌شود.
ارسال دستی در موارد زیر ممکن نیست
هنگامی که هر یک از عملکردهای زیر در تنظیمات اسکن تخصیص داده می‌شود:
<2-Sided Original Settings>
<Erase Frame>
<Job Build>
هنگامی که دستگاه در حالت "شناسه بخش" است، <Limit Functions> برای هر عملیات روی <Off> تنظیم می‌شود. پیکربندی تنظیمات مدیریت شناسه بخش
A135-06C