اسکن کردن اسناد اصلی از طریق یک برنامه

این بخش روش اسکن کردن سند اصلی از طریق راه اندازی Color Network ScanGear 2 از یک برنامه را توضیح می‌دهد. همچنین می‌توانید بخشی از سند اصلی را با مشخص کردن ناحیه‌ای که باید اسکن شود، اسکن کنید.
از پانل کنترل
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
برای تعیین ناحیه اسکن، سند اصلی را روی صفحه شیشه‌ای قرار دهید.
برای اسکن کردن چندین صفحه، اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار دهید.
2
<Remote Scanner> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
روی <Online> فشار دهید.
اکنون برای اسکن کردن از رایانه آماده اید.
وقتی در حالت آنلاین هستید، سایر عملکردها مانند کپی کردن امکان پذیر نیست.
همچنین می‌توانید دستگاه را تنظیم کنید تا به‌طور خودکار آنلاین شود. <Auto Online>
از رایانه
هنگام استفاده از این درایور با حالت سازگاری WIA-TWAIN سیستم‌عامل و غیره، یک رابط کاربری وابسته به سیستم‌عامل نمایش داده می‌شود و رویه با آنچه در اینجا شرح داده شده است تفاوت دارد.
4
از منوی برنامه، فرمان شروع اسکن را انتخاب کنید.
Color Network ScanGear 2 راه‌اندازی می‌شود. برای اطلاعات بیشتر، به دفترچه دستورالعمل برنامه مراجعه کنید.
5
در [Scanning Method] از زبانه [Basic Settings]، مکان قرارگیری سند اصلی را انتخاب کنید.
زمان قرار دادن سند اصلی روی صفحه شیشه ای، [Platen Glass] را انتخاب کنید.
در صورت قرار دادن سند اصلی یک رو در تغذیه کننده، [Feeder (1-sided)] را انتخاب کنید. برای اسناد اصلی دو رو، [Feeder (2-sided)] را انتخاب کنید.
6
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید.
می‌توانید رنگ، وضوح و اندازه سند اصلی را برای اسکن مشخص کنید. با کلیک بر روی زبانه [Advanced Settings] می‌توانید تنظیمات دقیقی مانند جهت سند اصلی را انجام دهید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای Color Network ScanGear 2 مراجعه کنید.
7
روی [Scan] کلیک کنید.
اسکن سند اصلی شروع می‌شود.
وقتی اسکن کردن کامل شد، صفحه Color Network ScanGear 2 بسته می‌شود و سند اصلی اسکن شده روی صفحه برنامه نشان داده می‌شود.
وقتی عملیات اسکن کردن کامل شد، <Offline> روی صفحه <Scanner> را فشار دهید.
همچنین می‌توانید دستگاه را تنظیم کنید تا به‌طور خودکار آفلاین شود. <Auto Offline>
A135-08W