<Function Settings>

تنظیمات عملکرد را برای کپی، چاپ، فاکس کردن و سایر عملیات‌ها مشخص کنید.

<Common>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>
تنظیماتی که برای تمام عملکردها معمول است را مشخص کنید، نظیر تنظیمات تغذیه کاغذ، تنظیمات خروجی کاغذ، تنظیمات چاپ، تنظیمات اسکن و ایجاد فایل.

<Copy>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>
تنظیمات برای عملکرد کپی را مشخص کنید.

<Printer>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>
تنظیمات برای عملکردهای چاپگر را مشخص کنید.

<Send>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>
تنظیمات برای عملکرد ارسال را مشخص کنید.

<Receive/Forward>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>
تنظیمات برای دریافت و بازارسال عملکردها را مشخص کنید.

<Store/Access Files>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>
تنظیمات مورد استفاده هنگامی که اسناد اسکن شده را ذخیره یا از فایل‌های ذخیره شده استفاده می‌کنید را مشخص کنید.

<Print>

 (Settings/Register)‏  <Function Settings>
تنظیمات برای عملکرد چاپ را مشخص کنید.
A135-0H5