Προδιαγραφές εμφάνισης λωρίδας χρόνου

Οι ακόλουθοι δύο τύποι πληροφοριών εμφανίζονται στη λωρίδα χρόνου.
Για πληροφορίες σχετικά με τα εμφανιζόμενα εικονίδια και στοιχεία στη λωρίδα χρόνου, δείτε την ενότητα Στοιχεία που εμφανίζονται στη λωρίδα χρόνου.
Μπορεί να εμφανιστεί μια λωρίδα χρόνου για κάθε συνδεδεμένο χρήστη. Εάν δεν έχετε συνδεθεί, μπορεί να εμφανιστεί μια κοινόχρηστη λωρίδα χρόνου για τους χρήστες που δεν χρησιμοποιούν πιστοποίηση, όπως μη πιστοποιημένοι χρήστες και χρήστες επισκέπτες. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις επιλογές <Επιτρέπεται Χρήση Λωρίδας Χρόνου από Μη Πιστοποιημένους Χρήστες> και <Επιτρέπεται Χρήση Λωρίδας Χρόνου από Κάθε Συνδεδεμένο Χρήστη> ανάλογα με τις ανάγκες σας. Προσαρμογή της Οθόνης <Αρχική>
Η λωρίδα χρόνου για τους χρήστες που δεν χρησιμοποιούν πιστοποίηση, όπως οι μη πιστοποιημένοι χρήστες και οι χρήστες επισκέπτες, διατηρείται όταν το <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> έχει ρυθμιστεί στο <On> και εκτελείται γρήγορη εκκίνηση. Όταν σβήνετε τη συσκευή με το <Ρυθμ. Γρήγορης Έναρξης για Κύριο Διακόπτη> ρυθμισμένο στο <Off> ή σε περίπτωση που δεν ήταν δυνατή η γρήγορη εκκίνηση, η λωρίδα χρόνου για τους χρήστες που δεν χρησιμοποιούν πιστοποίηση, όπως οι μη πιστοποιημένοι χρήστες και οι χρήστες επισκέπτες, διαγράφεται.
Η εισαγωγή/εξαγωγή της λωρίδας χρόνου δεν είναι δυνατή. Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης

Ιστορικό ρυθμίσεων

Η λωρίδα χρόνου είναι βολική για χρήστες που χρησιμοποιούν επανειλημμένα τις ίδιες ρυθμίσεις και προορισμούς για τις λειτουργίες όπως «Αντιγραφή» και «Σάρωση & Αποστολή». Το ιστορικό των χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων προστίθεται αυτόματα στη λωρίδα χρόνου και μπορεί να πατηθεί για την ανάκληση των ίδιων ρυθμίσεων.
Η λωρίδα χρόνου εμφανίζει τις ρυθμίσεις των ακόλουθων λειτουργιών.
Αντιγραφή
Φαξ
Σάρωση & Αποστολή
Σάρωση & Αποθήκευση (Δίκτυο)
Προσπ. Αποθ. Αρχείων (εκτύπωση αρχείων Δίκτυο)
Το ιστορικό των τελευταίων 10 στοιχείων διατηρείται στη λωρίδα χρόνου σε χρονολογική σειρά. Το ιστορικό παλαιότερων εργασιών διαγράφεται από τη λωρίδα χρόνου. Όταν χρησιμοποιηθεί εκ νέου η προτελευταία εργασία, αλλάζει η σειρά των δύο πρώτων εργασιών, χωρίς όμως να αλλάζει το πλήθος εργασιών στη λωρίδα χρόνου. Ωστόσο, εάν οι ρυθμίσεις αλλάξουν μετά την ανάκλησή τους, θεωρούνται ως νέες ρυθμίσεις.
Για να διαγράψετε το ιστορικό που έχει προστεθεί αυτόματα ή να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αυτού του ιστορικού στην οθόνη <Αρχική> ως προσωπικό/κοινόχρηστο πλήκτρο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ιστορικού. Ωστόσο, τα στοιχεία <Εμφάνιση Οθόνης Επιβεβαίωσης Κατά την Ανάκληση> και <Έναρξη Διαδικασίας για Ανάκληση (Η διαδικασία εκκινεί όταν πατηθεί το πλήκτρο)> δεν μπορούν να ρυθμιστούν κατά την καταχώριση προσωπικού/κοινοχρήστου πλήκτρου από τη λωρίδα χρόνου. Καταχώριση προσωπικών/κοινόχρηστων πλήκτρων
Όταν το <Απαγόρευση Επαναποστολής από Ημ/γιο> έχει ρυθμιστεί στο <On>, το ιστορικού του «Φαξ» και του «Σάρωση & Αποστολή» δεν διατηρείται στη λωρίδα χρόνου.
Οι παρακάτω κωδικοί πρόσβασης μπορούν να συμπεριληφθούν στη λωρίδα χρόνου για κάθε συνδεδεμένο χρήστη.
Κωδικοί πρόσβασης για σύνδεση σε διακομιστές αρχείων-προορισμούς για τη λειτουργία Σάρωση & Αποστολή
Κωδικοί κρυπτογράφησης για τη λειτουργία Σάρωση & Αποθήκευση (<Συνθηματικό για Άνοιγμα Εγγράφου> και <Συνθηματικό για Αλλαγή Δικαιωμάτων>)
Η συμπερίληψη ή μη του κωδικού πρόσβασης στη λωρίδα χρόνου του συνδεδεμένου χρήστη μπορεί να ρυθμιστεί στο <Απαγόρευση Προσωρινής Αποθ.Συνθημ.Πιστοποίησης>. Ωστόσο, ο κωδικός πρόσβασης στο <Συνθηματικό> για τη λειτουργία φαξ διατηρείται στη λωρίδα χρόνου, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση <Απαγόρευση Προσωρινής Αποθ.Συνθημ.Πιστοποίησης>.
Ο κωδικός πρόσβασης δεν διατηρείται στη λωρίδα χρόνου των μη πιστοποιημένων χρηστών ή των χρηστών επισκεπτών, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση <Απαγόρευση Προσωρινής Αποθ.Συνθημ.Πιστοποίησης>. Ωστόσο, εάν έχει ρυθμιστεί ο κωδικός πρόσβασης στο <Συνθηματικό> για τη λειτουργία φαξ, δεν εμφανίζεται στη λωρίδα χρόνου.
Εάν το <Διαχείριση Αρ. Πρόσβασης Βιβλίου Δ/νσεων> έχει ρυθμιστεί στο <On>, το ημερολόγιο εργασιών αποστολής («Φαξ» και «Σάρωση & Αποστολή») δεν εμφανίζεται στη λωρίδα χρόνου για τους μη πιστοποιημένους χρήστες και τους χρήστες επισκέπτες.
Το ιστορικό ρυθμίσεων του χρήστη που είναι συνδεδεμένος μπορεί να κοινοποιηθεί σε πολλές συσκευές ως δεδομένα εξατομίκευσης χρησιμοποιώντας τον συγχρονισμό ρυθμίσεων. Λίστα στοιχείων που μπορείτε να εξατομικεύσετε
Με την επιλογή Προσπ. Αποθ. Αρχείων, τα αρχεία αποθηκεύονται στη λωρίδα χρόνου μαζί με τις ρυθμίσεις με τις οποίες εκτυπώνονται. Δεν μπορείτε να επιλέξετε άλλο αρχείο και να χρησιμοποιήσετε ξανά τις ρυθμίσεις μόνο. Οι αντίστοιχες ρυθμίσεις λωρίδας χρόνου δεν μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, εάν ένα αρχείο έχει διαγραφεί ή μετακινηθεί.

Σημειώσεις

Οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται όταν ο χρήστης που είναι συνδεδεμένος έχει μη εκτυπωμένες εργασίες. Η εκτύπωση μπορεί να εκτελεστεί εμφανίζοντας την οθόνη εκτύπωσης από την εμφανιζόμενη λωρίδα χρόνου.
Οι ειδοποιήσεις δεν εμφανίζονται στη λωρίδα χρόνου, εάν η επιλογή <Προσωπική> έχει οριστεί σε <Off> στο στοιχείο <Ρυθμίσεις Εμφάνισης Λίστας Εργασιών>.
Εάν η επιλογή <Εμφάνιση Εργασιών Άλλων Χρηστών> έχει οριστεί σε <On>, ο συνολικός αριθμός των μη εκτυπωμένων εργασιών για τον χρήστη που είναι συνδεδεμένος και των μη εκτυπωμένων εργασιών για άλλους χρήστες εμφανίζεται στις ειδοποιήσεις.
A132-03Y