Πίνακας ελέγχου

Η ενότητα αυτή περιγράφει τα ονόματα και τη χρήση των πλήκτρων του πίνακα ελέγχου.

Οθόνη αφής

Εκτός από τις ρυθμίσεις κάθε λειτουργίας της συσκευής, στην οθόνη αφής εμφανίζεται επίσης και η κατάσταση σφάλματος. Χρήση της οθόνης αφής

Πλήκτρο [Πληροφορίες Μετρητή/Συσκευής]

Πατήστε το για να εμφανίσετε το συνολικό αριθμό σελίδων που χρησιμοποιούνται για λειτουργίες όπως η αντιγραφή ή η εκτύπωση στην οθόνη αφής. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον σειριακό αριθμό και τη διεύθυνση IP της συσκευής, καθώς και τις πληροφορίες συσκευής των προαιρετικών προϊόντων. Έλεγχος του πλήθους σελίδων για Αντιγραφή/Εκτύπωση/Φαξ/Σάρωση

Πλήκτρο [Εξοικονόμηση ενέργειας]

Πατήστε για να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής, το πλήκτρο ανάβει. Είσοδος σε κατάσταση αναστολής

Πλήκτρο [Αρχική]

Πατήστε για να εμφανιστεί η οθόνη <Αρχική>, η οποία παρέχει πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων και σε διάφορες λειτουργίες, όπως η αντιγραφή και η σάρωση. Προσαρμογή της Οθόνης <Αρχική>

Πλήκτρο [Διακοπή]

Διακόπτει την εργασία αποστολής ή την εργασία εκτύπωσης. Ακύρωση εργασιών αποστολής/εκτύπωσης

Ενδεικτική λυχνία Σφάλμα

Αναβοσβήνει ή ανάβει όταν παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα, όπως η εμπλοκή χαρτιού.
Όταν η ένδειξη Σφάλμα αναβοσβήνει, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη αφής. Αντιμετώπιση προβλημάτων
Όταν η ένδειξη Σφάλμα παραμένει σταθερά αναμμένη κόκκινη, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.

Ενδεικτική λυχνία Επεξεργασία/Δεδομένα

Αναβοσβήνει ενώ εκτελούνται λειτουργίες όπως η αποστολή ή εκτύπωση. Ανάβει με πράσινο χρώμα όταν υπάρχουν πρωτότυπα σε αναμονή για επεξεργασία.

Στυλό οθόνης αφής

Χρησιμοποιείται κατά τον χειρισμό της οθόνης αφής, όπως π.χ. για την εισαγωγή χαρακτήρων.
A132-00J