Σχετικά με τη συσκευή

Σε αυτό το κεφάλαιο παρέχονται ουσιώδεις πληροφορίες για τη χρήση της συσκευής, όπως τα εξαρτήματα και οι μέθοδοι τοποθέτησης χαρτιού. Επίσης, μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτήν την ενότητα για πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως οι διαδικασίες συντήρησης της κύριας μονάδας, η αντιμετώπιση εμπλοκών χαρτιού και οι προδιαγραφές της συσκευής.

Τα εξαρτήματα και οι λειτουργίες τους

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα εξωτερικά και τα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής και οι λειτουργίες τους.

Ενεργοποίηση της συσκευής

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της συσκευής.

Τοποθέτηση πρωτοτύπων και τοποθέτηση χαρτιού

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης των πρωτοτύπων που θα σαρωθούν και του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση.

Συντήρηση κύριας μονάδας

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η συντήρηση και διαχείριση της συσκευής, όπως ο τακτικός καθαρισμός και η αντικατάσταση των αναλώσιμων.

Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος αντιμετώπισης των εμπλοκών χαρτιού που προκύπτουν κατά τη χρήση της συσκευής.

Επιλογές

Ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα για να ελέγξετε τον προαιρετικό εξοπλισμό, ώστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πιο αποτελεσματικά.

Προδιαγραφές Συσκευής

Ανατρέξτε σε αυτήν την ενότητα για τις προδιαγραφές της κύριας μονάδας και των μονάδων του προαιρετικού εξοπλισμού.
A132-007